Stora Daurerska huset

malmgård på Södermalm i Stockholm
Ej att förväxla med Bellmanhuset, Södermalm.

Stora Daurerska huset, även kallat Daurerska malmgården, var en av Stockholms malmgårdar som ursprungligen låg vid korsningen mellan dagens Hornsgatan och BellmansgatanSödermalm i Stockholm. Byggherre var den holländske handelsmannen Heere van Santen. [1] Omkring 1690 igångsattes stenhusbygget. I huset föddes Carl Michael Bellman den 4 februari 1740. Malmgården revs 1901 i samband med Hornsgatans breddning.

Stora Daurerska huset på bygglovsritning från 1760.
Stora Daurerska huset, xylografi från 1861 efter teckning av Carl Svante Hallbeck.

Namnet Stora Daurerska huset härrör från Jacob Daurer (1649–1713). Han hade valt att bygga sin malmgård här uppe på Mariaberget för det goda klimatets skull.[2]Böldpesten grasserade i slutet av 1710-talet och skördade tusen personer i veckan och de som hade råd byggde och flyttade utanför staden.

Malmgården bestod av flera byggnader och en stor barockträdgård som upptog hela kvarteret Rosendal mellan nuvarande Mariatorget och Maria Magdalena kyrka. Trädgården innehöll ett stort orangeri med exotiska fruktträd, växter av alla slag, och köksväxter som var vanliga för den tiden. Efter Jacob Daurer övertog hans dotter Catarina Daurer (1687–1743) egendomen, när hon dog hade hon bott där i femtio år. Catarina Daurer var en mycket förmögen kvinna, som ägde flera fastigheter i staden.[2]

Catarina Daurer var farmors mor till Carl Michael Bellman, vars föräldrar flyttade till gården 1738, två år senare föddes skalden där. Efter Catarina Dauers död flyttade familjen 1744 till det närbelägna Lilla Daurerska huset vid nuvarande Bellmansgatan (dåvarande Björngårdsbrunnsgränd).[2] 1746 flyttade Christopher Polhem in i huset, och levde där till sin död 1751.

År 1759 brann huset ner men återuppbyggdes.[3]

År 1901 blev kvarteret Rosendal smalare när Hornsgatan breddades och schaktades ner till dagens nivå. De sista resterna av Daurerska malmgården revs och gjorde plats för nya hyreshus som arkitektfirman Hagström & Ekman hade ritat.

ReferenserRedigera

  1. ^ Marianne Nyström, "Daurerska malmgården" Samfundet S:t Eriks Årsbok 1987
  2. ^ [a b c] Uppgift enligt Uppsala universitet Evolutionsbiologiskt Centrum, sida 10
  3. ^ Enligt uppgift från Mats Hayen här, eventuellt i samband med Mariabranden 1759.

Externa länkarRedigera