Gravör är ett yrke som innebär att med vissa tekniker skapa ett mönster på en yta genom borttagning av material med gravyr. Mönstret kan bilda en text eller bild på ytan men likaväl ren ornamentik eller abstrakt dekor. En gravörs verktyg är främst en gravyrstickel, stickel eller diamantritsnål, men kan också utgöras av särskilda slipmaskiner.

Pokal med gravyr.

Man graverar ofta på föremål såsom bägare och pokaler i glas eller metall, gravstenar, etc, men även gjutformar för medaljer, och tryckplåtar för frimärken, kopparstick.

I äldre tid kallades ofta även vissa grafiska konstnärer som arbetade med gravering gravörer. En person som skapar mönster i trä eller linoleum kallas dock snidare, personer som etsar tryckplåtar kallas raderare eller etsare. Därför kallas personer som konstnärligt arbetar med grafiska trycktekniker idag oftast grafisk konstnär, oavsett om man arbetar med gravyr, trä- eller linoleumsnitt eller etsningar.

Se ävenRedigera