Bellmansgatan, Stockholm

gata på Södermalm i Stockholm

Bellmansgatan är en gata inom stadsdelen Södermalm i Stockholm. Gatan löper från Mariahissen i norr förbi Maria Magdalena kyrka och Sankt Paulsgatan till Fredmansgatan i söder, en sträcka på cirka 440 meter. Vid Fredmansgatan slutar Bellmansgatan i trappor. Bellmansgatan skärs itu av Hornsgatan som 1901 sänktes till dagens nivå. Hornsgatspuckeln anger fortfarande den gamla gatunivån.

Bellmansgatan 1 / Pryssgränd 3 (Tofflan 4) byggt 1888, sett från Mariahissens gångbrygga 2017.
 
Bellmansgatan mot norr 1900.

Tidigare namn (för den norra delen) var Höghlåfftzgrenden (1649) och Högeloftz Gathun (1661). Delen söder om S:t Paulsgatan kallades även Kämpesgränd (1660-talet). Sitt nuvarande namn fick gatan år 1871 efter skalden Carl Michael Bellman som föddes i huset nr. 24 på dåvarande Björngårdsbrunnsgatan. Bellmans födelsehus avsåg det så kallade Stora Daurerska huset som låg vid hörnet Bellmansgatan / Hornsgatan. Huset revs 1901 i samband med breddningen och sänkningen av Hornsgatan.

Hornsgatans ombyggnad ledde även till att Bellmansgatan numera består av två gatudelar. Förslaget till namnändring kom från privatpersoner som bodde på närbelägna Björngårdsgatan. De ville ändra gatunamnet Björngårdsbrunnsgatan till Bellmansgatan och menade att förvexling af dessa parallelt gående gator dagligen egde rum till stor olägenhet för den traffikerande allmänheten.

Byggnader längs gatan

redigera

Norr om Hornsgatan

redigera
 
Bellmansgatan 5, tidigare snusfabrik.
  • Iögonfallande är Mariahissens spetsiga torn och gångbryggan i järnfackverk som korsar Bastugatan och avslutar Bellmansgatan mot norr. Hissen uppfördes år 1885 efter ritningar av Gustaf Dahl och förbinder Mariaberget med Riddarfjärdens södra strand.
  • Fastigheten Tofflan 4, Bellmansgatan 1 / Pryssgränd 3, byggdes 1888 av byggmästaren C. G. Tideström (arkitekt okänd).[1]
  • Hörnhuset Bellmansgatatan 5 / Brännkyrkagatan 16 med den karakteristiska trappgaveln, uppfördes ursprungligen 1750. Huset byggdes 1828 om som snusfabrik av Thomas Andreas Aspelin och hörde till tobaksfabriken TH.A. Aspelins i kvarteret Stenbocken. Idag innehåller huset några bostadsrättslägenheter.

Söder om Horngatan

redigera

Tryckta källor

redigera

Vidare läsning

redigera
  • ”Bostadshus i kv Bössan i Stockholm 1891”. Sekelskiftets byggteknik : om arkitekten Valfrid Karlson : byggnadsverk och läroböcker / för redigering och inledning svarar Cecilia Björk, Per Kallstenius, Laila Reppen (Faksimil av utgåvan 1988). Stockholm: Svensk Byggtjänst. 2022. sid. 48-51. Libris 5l6db1jj3slqr241. ISBN 9789179171117 

Externa länkar

redigera