En riddarorden var under medeltiden en orden (sammanslutning) av riddare som verkade för kristendomens spridning. Vissa existerar än idag.

Kända riddarordnar redigera

Riddarordnar med verksamhet eller medlemmar i Sverige redigera

I avsaknad av en internationell reglering bildades 1960 Internationella kommissionen för riddarordnar, IKR (International Commission for Orders of Chivalry, ICOC) vid den femte internationella kongressen för genealogi och heraldik som hölls i Stockholm under beskyddarskap av HKH prins Bertil med statsheraldikern Gunnar Scheffer som generalsekreterare. I en rapport från kongressens kommission för statlig heraldik föreslogs att man borde ta fram en lista, åtminstone en tillfällig, över oberoende och dynastiska riddarordnar med mera.

Efter presentationen av denna lista vid den sjätte internationella kongressen för genealogi och heraldik 1962 i Edinburgh, där förre landshövdingen Carl Hamilton var vice ordförande, presenterades listan och kommissionen permanentades därefter. Den svenska kommissionären Per Nordenvall är verksam både på Riddarhuset och inom Kungliga Hovstaterna, och grevinnan Walburga Habsburg Douglas är beskyddarinna för kommissionen.

I Sverige har följande riddarordnar, som uppfyller IKR:s krav, fast organisation i Sverige eller Skandinavien (Den inledande beteckningen i rubrikerna nedan hänför sig till listans indelning):[1]

Oberoende orden redigera

Halvoberoende ordnar redigera

Dynastisk orden redigera

  • Kungl. Italienska S:t Mauritius- och Lazarusordens skandinaviska delegation
  • Kungl. Neapolitanska Konstantinska Sankt Georgsordens skandinaviska delegation

Ridderliga institutioner redigera

IKR införde kategorin 2004 som ett sätt att lösa den akademiska diskussionen. Furstehusen själva och även furstehusen sinsemellan betraktar i många fall dessa som fullvärdiga riddarordnar, visat genom att de används vid ordensutväxlingar. En del kommissionärer har ståndpunkten att genuina furstehus kan instifta riddarordnar även som fd regerande, och därför betraktar gruppen som riddarordnar, medan andra menar att så inte är fallet. Lösningen blev att införa en ny kategori för denna typ av sammanslutningar.

Se även redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera