Statsförvaltning är ett lands ämbetsverk och myndigheter och den verksamhet som utövas av dessa. Verksamheten styrs genom regler i landets författning (lagstiftning) och genom andra beslut som fattas av landets parlament och regering.

Statsförvaltningarnas funktionRedigera

Statsförvaltningen i en stat fungerar som regeringens förlängda arm. Bland dess viktigaste funktioner kan nämnas:

Statsförvaltningarnas uppbyggnad.Redigera

Statsförvaltningarnas uppbyggnad skiljer sig åt mellan olika länder, både ifråga om struktur (beroende på landets styrelseskick) men även ifråga om benämningen på beslutande- och verkställandeorgan. Generellt kan man dock ange en statsförvaltnings struktur på följande sätt:

 • Över statsförvaltningen finns landets lagstiftande församlingar (parlament) och verkställande ledning (regering)). Deras tillsättande och arbetssätt styrs av landets grundlagar. På denna nivå finns även ett statsöverhuvud (oftast en kung eller president). Statsöverhuvudet kan spela en aktiv roll i landets styre, eller endast ha representativa funktioner.
  • I landets regering finns dels en regeringschef (vanliga titlar för denne är statsminister, premiärminister eller president) och ett antal fackministrar. Som regel styr varje fackminister ett ministerium (kallas även departement i vissa länder). Regeringschefen är chef över de övriga ministrarna och ansvarar inför landets parlament.
   • Ministerierna ansvarar för utredande av lagstiftningsfrågor inom sitt kompetensområde, samt utfärdar direktiv till de statliga myndigheterna utifrån lagar och förordningar. Varje ministerium har tillsynsansvar för myndigheterna inom sitt kompetensområde.
    • Myndigheterna verkställer beslut fattade i lag fattade av parlamentet, förordningar fattade av regeringen och i direktiv utfärdade av ministerierna.
   • Dessutom finns i allmänhet en regional organisation, som utifrån landets indelning i regioner (som län i Sverige, amt i Danmark och delstat i USA) ansvarar för att verkställa regeringens beslut inom den egna regionen.