Kommunallagen är en finsk lag som reglerar kommunernas organisation, kommunernas uppgifter och sättet att styra kommunerna. Den stadgar bland annat att det ska finnas en fullmäktige, en kommunstyrelse och en revisionsnämnd.

Lagen har reformerats i många omgångar. En ny lag har ersatt den gamla 1917, 1931, 1948, 1976, 1995 och 2015, då den nu gällande lagen stiftades. Också efter det har betydande ändringar gjorts i lagen.

Externa länkarRedigera