Ständerhuset

administrativ byggnad i Helsingfors i Finland

Ständerhuset (finska: Säätytalo) är en byggnad, belägen i stadsdelen Kronohagen i Helsingfors.

Ständerhuset sett från Snellmansgatan.
Bondeståndet var ett av de ofrälse stånden som samlades i Ständerhuset. De två övriga var prästeståndet och borgarståndet.
Ständerhusets trädgård.

HistoriaRedigera

Byggnaden byggdes efter arkitekten Gustaf Nyströms ritningar och stod färdig 1890 och togs i bruk i januari 1891.

ArkitekturRedigera

Byggnadens tympanon är dekorerad av skulptören Emil Wikströms bronsskulptur "Alexander den förste och Borgå riksdag" 1809. Den visar den ryske kejsaren Alexander I som bekräftar Finlands lagar och rättigheter vid Borgå riksdag 1809. Talarna i Borgå riksdags fyra kamrar avbildas i skulpturen. Dess ursprungliga funktion var att fungera som de ofrälse ståndens sessionsbyggnad under lantdagar men efter det att Finland hade fått en enkammarsriksdag 1906 användes byggnaden till utskottens och partigruppernas sammankomster. Åren 1978–1988 var Ständerhuset statsrådets kansli. Åren 1989–1993 genomgick huset en grundlig restaurering och har sedan dess fungerat som finländska statens representations- och mötesutrymmen. Bland annat har flera regeringsförhandlingar skett på Ständerhuset.[1][2]

Idag hyser Ständerhuset regeringsmöten. Det är också plats för officiella koalitionssamtal efter parlamentsvalet. Byggnaden ägs av Republiken Finland genom Senatfastigheter

KällorRedigera