Ständerhuset

administrativ byggnad i Helsingfors i Finland

Ständerhuset (finska: Säätytalo) är en byggnad belägen i stadsdelen Kronohagen i Helsingfors. Byggnaden byggdes efter arkitekten Gustaf Nyströms ritningar och stod färdig 1890 och togs i bruk i januari 1891. Dess ursprungliga funktion var att fungera som de ofrälse ståndens sessionsbyggnad under lantdagar men efter det att Finland fått en enkammarsriksdag 1906 användes byggnaden till utskottens och partigruppernas sammankomster. Åren 1978–88 fungerade Ständerhuset som statsrådets kansli. Åren 1989–93 genomgick huset en grundlig restaurering och har sedan dess fungerat som finländska statens representations- och mötesutrymmen. Bland annat har flera regeringsförhandlingar skett på Ständerhuset.[1][2]

Ständerhuset sett från Snellmansgatan.
Bondeståndet var ett av de ofrälse stånden som samlades i Ständerhuset. De två övriga var prästeståndet och borgarståndet.

KällorRedigera

NoterRedigera