Specimen

Wikimedia-förgreningssida

Specimen kan avse:

  • Specimen (zoologi), inom biologi och systematik en specifik individ, eller del av en individ, som används för studiesyfte.
  • Specimen, ett laboratorieprov från en patient eller annat undersökningsobjekt, exempelvis blod, urin, bakterier eller saliv.
  • Specimensedel, sedelprov som inte går att använda som betalmedel, framtaget av en centralbank för att illustrera hur en sedel ser ut, eller kommer att se ut.
  • Specimensskrift, äldre typ av akademiskt meriterande arbete.