Specimensskrift, specimenskrift, specimenarbete eller bara specimen[1] är en äldre typ av akademiskt meriterande arbete, som användes för att exemplifiera skribentens kunskapsnivå och teoretiska kompetens. Att avlägga prov med sådan skrift kallades att speciminera.[2]

NoterRedigera