Militär allians

allians mellan stater med mål om militär samarbete

En militär allians är en långsiktig och formellt ingången allians, som åtminstone som en del av ett större mellanstatligt samarbete även innefattar ömsesidiga försvarsförpliktelser. Åtagandena kan vara av skiftande art, och som i fallet VSB inte lägger samma förpliktelser på alla parter. Rena protektorat räknas däremot inte.

Kalla krigets två rivaliserande militärallianser: Nato och Warsawapakten

Lista över militärallianserRedigera

Nutida allianserRedigera

1900-taletRedigera

 
Allianser under Napoleonkrigen.
  Koalitionen med kolonier
  Franska kejsardömet med skyddsstater och allierade

Tidigmodern tidRedigera

MedeltidenRedigera

Antika allianserRedigera

Se ävenRedigera