För maträtten, se Sotare (maträtt).
Sotare på 1850-talet.
Utställning med sotarföremål på Hedemora gammelgård.

Sotare eller skorstensfejare är ett yrke vars uppgift huvudsakligen består i att avlägsna sot som kan finnas i skorstenar.

Vid förbränning kommer sot att fastna på skorstenens insida. Vid dålig förbränning bildas snabbt tjocka lager av sot, och ibland även tjära, på skorstenens insida. Om detta lager tar eld så kan det bli en förbränning som utvecklar mycket värme, en så kallad soteld. Temperaturen kan bli så hög att skorstenens yttre delar riskerar att antända brännbart material och det kan bli en eldsvåda. Med väl rengjord — sotad — skorsten undviker man risken för en soteld.

I sotarens verktygslådaRedigera

SverigeRedigera

Information om sotning som gäller Sverige.

Stora Riksvapnet som dekoration i SverigeRedigera

 
Sotare i Sverige använder Sveriges stora riksvapen på sina bälten

I Sverige bär utbildade sotare Sveriges stora riksvapen förgyllt på sina bälten. Det är den enda yrkesgrupp som bär Stora Riksvapnet i Sverige. Sotarna fick denna tillåtelse av drottning Kristina efter att ett flertal sotare hjälpt till att släcka en brand på Stockholms slott1640-talet.[1][2]

SotningsintervallRedigera

Sotningsintervallen uppdaterades av MSB 2014. Kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Kommunen beslutar hur ofta det ska sotas och avgiftens storlek. Det är vanligt att kommunen upphandlar hantering av sotning och brandskydd med fristående företag.[3] Kommunen kan då delas upp i olika sotningsdistrikt som de upphandlade företagen ansvarar för.

Intervall för sotning och brandskyddskontroll[4]
Typ av eldstad Sotning Brandskyddskontroll
Värmepanna (konventionell) 4 ggr/år 3 år
Värmepanna (keramisk inklädd) 2 ggr/år 3 år
Värmepanna (träpellets) 2 ggr/år 6 år
Värmepanna (tung eldningsolja) 4 ggr/år 3 år
Värmepanna (lätt eldningsolja >60kW) 1 gång/år 6 år
Värmepanna (lätt eldningsolja <60kW) 2 år 6 år
Lokaleldstad (>1 m3 ved/år) 1 år 3 år
Lokaleldstad (<1 m3 ved/år) 3 år 6 år
Lokaleldstad (fritidshus) 3 år 6 år

EgensotningRedigera

Egensotning eller sotning i egen regi får ske av enskild ägare av en fastighet. För att få utföra sotningen själv måste man få tillstånd i den kommun fastigheten är placerad. Krav för tillståndet är att man ska ha erforderliga kunskaper, vanligtvis intyg från Brandskyddsföreningen eller motsvarande.[5]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Skorstensfejarna- en urgammal yrkesgrupp
  2. ^ http://www.sollentunasotarn.se/om-foretaget/ett-yrke-med-historia
  3. ^ ”Om sotning”. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. 4 februari 2019. https://www.sverigessotare.se/om/om-sotning/. Läst 6 augusti 2019. 
  4. ^ ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll”. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 21 november 2014. Arkiverad från originalet den 14 mars 2017. https://web.archive.org/web/20170314125821/https://www.msb.se/externdata/rs/0056c40d-32c1-417a-a640-fe5be1b40bc3.pdf. Läst 12 juni 2019. 
  5. ^ ”Egensotning”. Brandskyddsföreningen. 4 februari 2019. https://www.brandskyddsforeningen.se/regionala-foreningar/brandskyddsforeningen-vast/utbildning/utbildningar-for-privatpersoner/egensotning/. Läst 26 juni 2019. 

Externa länkarRedigera