Den här artikeln handlar om slagvolym i motorer. För hjärtats slagvolym, se Hjärtminutvolym.

Slagvolym är den volym som ryms i en förbränningsmotors eller kolvpumps cylinder mellan kolvens övre och nedre vändläge, det vill säga cylinderns tvärsnittsarea gånger slaglängd. Slagvolymen mäts oftast i liter ( eller l) eller, för mindre motorer, i kubikcentimeter () eller cc eller ccm från engelska cubic centimetres. I USA angavs tidigare slagvolym oftast i kubiktum.

Slagvolym

En motors slagvolym är summan av alla cylindrarnas slagvolymer och anges i specifikationen för motorn. I dagligt tal används ofta felaktigt ordet cylindervolym för detta mått. I cylindervolymen ingår både slagvolymen och förbränningsrummens volym.

Vs = slagvolym

S = slaglängd

d = cylinderdiameter

n = antal cylindrar Cylindervolymen betecknas V.

V = Vs + Vk

Vs = slagvolym

Vk = kompressionsvolym

För bilmotorer brukar cylindervolymen anges i liter, medan den för motorcykelmotorer och andra mindre motorer oftast anges i kubikcentimeter. Amerikanska motorer anges ofta i kubiktum.