En kolvpump är en pump för gas eller vätska som pumpar med hjälp av en kolv som rör sig fram och tillbaka i en cylinder[1]. Pumpen är försedd med två backventiler, vända åt olika håll. Den ena är insugningsventilen som öppnas för att släppa in gas/vätska då undertryck råder i cylindern. Den andra är utblåsningsventilen som släpper ut gas/vätska då övertryck råder i cylindern.

En cykelpump som även är en kolvpump.
Hur en kolvpump fungerar.

Ett exempel på en mycket enkel kolvpump är den vanliga stavformade cykelpumpen. Denna är så rudimentär att den saknar ventiler i stället fungerar kolven som insugningsventil medan cykelslangens ventil hindrar luften att åka tillbaka in i pumpen.

Bland kolvpumpens fördelar kan nämnas att det kan vara mycket stor tryckskillnad mellan insugningssidan och utblåsningssidan. Till nackdelarna hör att flödet inte blir konstant utan kommer stötvis i takt med kolvrörelsen. För att motverka detta kan man bygga flercylindriga pumpar och/eller använda en trycklocka. Kapaciteten är också lägre än för de flesta andra pumpar av motsvarande yttermått.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera