Skrivtolkning innebär tolkning från talat språk till skrivet språk. Skrivtolkning föredras, framför tolkning till teckenspråk, av en del personer som i vuxen ålder drabbats av hörselskada eller dövhet och alltså helt eller till viss del förlorat sin hörsel.

Skrivtolkning innebär att en skrivtolk skriver ned vad som sägs, vilket sedan visas på en skärm där tolkanvändaren kan läsa texten. En del skrivtolkar använder sig av ett speciellt tangentbord för detta ändamål. Med hjälp av en sådan är det möjligt att skriva i ett högre tempo än det är med ett vanligt tangentbord. Tolken kan även använda sig av papper och penna.

Tjänsten skrivtolkning bekostas inte av användaren själv, utan av den myndighet som ansvarar för det område där tolkningen utförs.

Majoriteten av den skrivtolkning som utförs i landet bekostas av landets tolkcentraler för döva och hörselskadade. Tolkcentralerna ansvarar för att tillhandahålla det som kallas vardagstolkning.

Vardagstolkning innebär tolkning i olika situationer i vardagslivet som sjukvård, fackliga möten eller informationsmöten i arbetslivet, samt olika föreningslivs- och fritidsverksamheter. Viss tolkning som inte är vardagstolkning fömedlas i mån av tid av Tolkcentralen, till exempel myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektivet myndighet.

Landstingets tolkservice gäller inte till:

  • Tolkning i utbildning vid grundskolor, gymnasieutbildningar, folkhögskolor, högskolor och universitet samt andra utbildningssamordnare med statligt anslag. Detta gäller även för elevärenden, till exempel utvecklingssamtal där skolan enligt skollagen är betalningsansvarig.
  • Tolkning inom arbetslivet som gäller utförande av arbetet eller kompetenshöjande åtgärder.
  • Tolkservice initierad av annan myndighet eller samhällsorgan som till exempel socialtjänst eller rättsväsendet.

Arbetsförmedlingen ger stöd till arbetsgivare vars anställda behöver tolkar till utbildning inom arbetet. Ansökan görs av arbetsgivaren hos den anställdes lokala handläggare på Arbetsförmedlingen.[1]

Skrivtolkar som arbetar genom landstingen skall följa de av Kammarkollegiet fastställda regler för god tolksed.[2]

ReferenserRedigera

FotnoterRedigera

WebbkällorRedigera