Tolk

person som möjliggör kommunikation genom muntlig översättning mellan olika språk
För andra betydelser, se Tolk (olika betydelser).
Simultantolkar under arbete i Nürnbergrättegångarna.

Tolk är en person som möjliggör kommunikation genom muntlig översättning mellan olika språk, för att göra det möjligt för personer som annars inte förstår varandras språk att kommunicera. EU använder sig av många tolkar för att göra det möjligt för delegater från alla medlemsländer att samarbeta. Enligt Kammarkollegiet[1] i Sverige en tolk kan inte åta sig skriftlig översättningsuppdrag utan det är en annan yrkesgrupp nämligen översättare, som får enligt föreskrifter utföra sådana offentliga uppdrag.

Tolkyrket kan delas upp i olika kategorier, beroende på de sammanhang där tolkningen genomförs. Således finns det kontakttolkar, som tolkar (dvs muntligen översätter) mellan enskilda personer och representanter för myndigheter (sjukhus, socialkontor, flyktingförläggningar, arbetsförmedlingar och inom rättsväsendet), konferenstolkar, som tolkar vid internationella affärs- och organisationskontakter eller vid möten och sammankomster, och tolkar för döva eller teckenspråkstolkar, som tolkar mellan svenska och teckenspråk, antingen åt flera döva eller hörselskadade personer samtidigt eller åt enskilda personer i kontakter med myndigheter och i sammanhang där de inte kan kommunicera via talat språk.

För kontakttolkar finns det dessutom speciella statliga auktorisationer. Auktorisation av kontakttolkar sker hos Kammarkollegiet, efter genomgångna skriftliga och muntliga prov och lämplighetsbedömningar. En kontakttolk kan då erhålla den skyddade yrkestiteln auktoriserad tolk. Kammarkollegiet kan på motsvarande sätt, efter prov och lämplighetsbedömningar, även utfärda bevis om speciell kompetens som rättstolk samt bevis om speciell kompetens som sjukvårdstolk, åt kontakttolkar som redan innehar titeln auktoriserad tolk. För närvarande finns ingen auktorisation för konferenstolkar.

Tolkning kan ske via olika tekniker eller metoder. Man kan tolka ett tal i stort sett samtidigt medan talet pågår, och då kallas det simultantolkning, och man kan tolka ett tal i efterhand, styckevis eller mening för mening, och då kallas det konsekutivtolkning. I situationer där nödvändiga verktyg (hörlurar, mikrofoner, speciella tolkkabiner, m.m.) inte finns tillgängliga, men en viss samtidighet krävs i tolkningen, kan tolken genomföra sitt uppdrag genom viskningstolkning, då man talar samtidigt som talaren fast med låg röst, och nära den part som lyssnar och tar del av det som tolkas. En skrivtolk skriver ner allt som hörs och händer på dator, vilket möjliggör för andra att läsa och på så sätt förstå vad som sägs.

De flesta tolkar har mycket avancerad utbildning, eftersom det ställs höga krav på hastighet och precision. En tolk förväntas till exempel återge tonfall och sociolekt hos talaren. Många tolkar har specialområden såsom teknik eller politik, eller tvingas göra research för att snabbt kunna översätta facktermer.

En teckenspråkstolk på en konsert.

Tolkning som utförs av tolkar för döva, som översätter mellan talat språk och teckenspråk, kallas även teckenspråkstolkning. Vissa TV-program teckentolkas för döva. I de fallen har tolken ofta fått läsa manuset i förväg.

Om översättningen inte försiggår i realtid eller görs på skrivet material kallas tolken översättare.

KällorRedigera

  1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 september 2018. https://web.archive.org/web/20180923200626/https://www.kammarkollegiet.se/tolkar-och-oversattare. Läst 23 september 2018. 

Externa länkarRedigera