Skaraborgs läns valkrets

svensk valkrets

Skaraborgs läns valkrets var en valkrets i Sveriges riksdag till första kammaren 1867–1970 och andra kammaren 1922–1970 samt i enkammarriksdagen 1971–1998.

Första kammaren redigera

I första kammaren var Skaraborgs län en egen valkrets under hela kammarens existens 18671970. Antalet mandat var från början sju, ökades till åtta 1868 men sänktes till sju 1905, sex 1917 och fem 1952. I september 1910 hölls för första gången val med den proportionella valmetoden.[1]

Riksdagsledamöter i första kammaren redigera

1867–1911 (successivt förnyade mandat) redigera

1912–1917 redigera

1918–lagtima riksmötet 1919 redigera

Urtima riksmötet 1919–1921 redigera

1922–1927 redigera

1928–1935 redigera

1936–1943 redigera

1944–1951 redigera

1952–1959 redigera

1960–1967 redigera

1968–1970 redigera

Andra kammaren redigera

Skaraborgs läns valkrets var även en valkrets till andra kammaren under perioden 19221970. Fram till 1921 var Skaraborg indelat i olika valkretsar, under perioden med majoritetsval 18661911 i kretsar med ett mandat vardera.

När de första valen till andra kammaren förrättades 1866 utgjordes landsbygden av (från väster till öster) Åse, Viste, Barne och Laske domsagas valkrets, Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsagas valkrets, Skånings, Vilske och Valle domsagas valkrets, Vartofta och Frökinds domsagas valkrets, Gudhems och Kåkinds domsagas valkrets, Vadsbo södra domsagas valkrets samt Vadsbo norra domsagas valkrets. Städerna var indelade i Mariestads, Skara och Skövde valkrets samt Lidköpings, Falköpings och Hjo valkrets. Från och med 1896 års val ändrades stadsvalkretsarna till Mariestads, Skövde och Falköpings valkrets samt Lidköpings, Skara och Hjo valkrets.

Vid införandet av proportionellt valsystem i andrakammarvalet 1911 avskaffades samtliga äldre valkretsar och Skaraborgs län indelades i Skaraborgs läns norra valkrets och Skaraborgs läns södra valkrets, vardera med fem mandat. Vid andrakammarvalet 1921 förenades slutligen hela länet till en samlad valkrets. Antalet mandat var tio i valet 1921, därefter nio i valen 19241944, åtta i valen 19481964 och slutligen sju i valet 1968.

Riksdagsledamöter i andra kammaren redigera

1922–1924 redigera

1925–1928 redigera

1929–1932 redigera

1933–1936 redigera

1937–1940 redigera

1941–1944 redigera

1945–1948 redigera

1949–1952 redigera

1953–1956 redigera

1957–första riksmötet 1958 redigera

Andra riksmötet 1958–1960 redigera

1961–1964 redigera

1965–1968 redigera

1969–1970 redigera

Enkammarriksdagen redigera

Vid övergången till enkammarriksdag i valet 1970 förblev Skaraborg egen valkrets. Antalet fasta mandat var tio, och förblev detta under hela den tid som valkretsen existerade. År 1998, i samband med skapandet av Västra Götalands län, överfördes Habo kommun och Mullsjö kommun till Jönköpings läns valkrets och återstoden av det tidigare Skaraborgs län bildade Västra Götalands läns östra valkrets.

Riksdagsledamöter i enkammarriksdagen (ej komplett lista) redigera

1971–1973 redigera

1974–1975/76 redigera

1976/77–1978/79 redigera

1979/80–1981/82 redigera

1982/83–1984/85 redigera

1985/86–1987/88 redigera

1988/89–1990/91 redigera

1991/92–1993/94 redigera

1994/95–1997/98 redigera

För perioden efter 1998, se Västra Götalands läns östra valkrets

Källor redigera

  • Tvåkammarriksdagen 1867–1970 (Almqvist & Wiksell International 1990), band 4, s. 289–290