Sir (titel)

engelsk manlig titel

Sir (av latinets senior, "äldre herre"; jämför seigneur och sire) är en engelsk manlig titel för baronet och knight. Den kvinnliga motsvarigheten är dame. Sir används också som allmänt tilltalsord ("min herre, herrn"), särskilt till överordnade, som lärare eller befäl. Den kvinnliga motsvarigheten är då madam eller ma'am.

Fram till 1600-talet var sir också det allmänna tilltalet för präster. Man använde då formen sir + förnamnet.

I modern isländska finns titeln séra, som har sitt ursprung i Sire. Den används som hederstitel för prästvigda personer: séra Jón.

KällorRedigera