Dame

kvinnlig hederstitel i Storbritannien

Dame är en kvinnlig hederstitel i Storbritannien. En dame är en kvinnlig innehavare av ordensvärdighet motsvarande knight i brittiska ordnar som Bathorden, Brittiska imperieorden och Victoriaorden. Vid tilltal används titeln på samma sätt som sir för män, det vill säga tillsammans med förnamnet, till exempel dame Helen.

Exempel på personer med titeln dame redigera

Fiktiva personer med titeln dame redigera

Källor redigera