Sighraf, eller Sighrafr, var en gotländsk stenmästare verksam vid slutet av 1100-talet och början av 1200-talet.

Eke kyrka, Gotland
Lau kyrka, Gotland
Othems kyrka, Gotland
Huggen relief invid Grötligbo kyrkas portal. Daterad till slutet av 1100-talet. Tillskriven Sighraf.
Del av fris längs långhuset på Grötlingbo kyrka. Daterad till slutet av 1100-talet. Tillskriven Sighraf.
Hannas kyrka, Skåne

Sighrafs stil är romansk med nordiska element i sling- och djurornamentiken. Han är upphovsman till flera dopfuntar, bland annat i Grötlingbo kyrka och Åkirkeby.

KonstnärskapRedigera

Vi känner Sighraf vid namn, tack vare att han huggit in sin autograf på dopfunten i Å kyrka i ÅkirkebyBornholm. Med runor står det: "Sighraf mästare". Det är den enda dopfunten som bär hans namn men genom jämförelser har man kunnat tillskriva honom även andra dopfuntar.

Mästaren utförde även andra stenarbeten, såsom pelare, relikkistor och reliefer. Mästarens namn uppträder också på en arkadpelare och i vissa arkadbågar kan man läsa bibeltexter, vilka alla är avfattade på forngutniska. Den använda sandstenen är från Gotland.

DopfuntarRedigera

Funtgrupp IRedigera

Dopfuntar vilkas cuppa har arkader och korta figurer:

Funtgrupp IIRedigera

Dopfuntar vilkas cuppa saknar arkader och har fortlöpande korta figurer:

  • Bro kyrka, Gotland: Funt från ca 1200 tillskriven Sighraf.
  • Eke kyrka, Gotland: Funt från 1100-talets senare del, tillskriven Sighraf.
  • Grötlingbo kyrka, Gotland: Skulpterad funt från ca 1200, tillskriven Sighraf.
  • Hammenhögs kyrka, Skåne: Funt från 1100-talet, tillskriven Sighraf.
  • Lau kyrka, Gotland: Funt från omkring 1200 tillskriven Sighraf.
  • Othems kyrka, Gotland: Vittrad funt från ca 1200, möjligen av Sighraf.

Funtgrupp IIIRedigera

Dopfuntar vilkas cuppa har fortlöpande långa figurer:

Ogrupperade funtarRedigera

Dopfuntar av okänd typ:

Andra stenarbetenRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

Litteratur och källorRedigera