Sakkunnig kan avse:

  • Politiskt sakkunnig – en grupp av högre tjänstemän med tidsbegränsad anställning
  • Rättssakkunnig – en titel som innehas av vissa tjänstemän vid Regeringskansliet som är tjänstlediga hov- eller kammarrättsassessorer
  • Sakkunnig enligt PBL – sakkunniga enligt svenska plan- och bygglagen
  • Sakkunnig i rättegång – en myndighet, tjänsteman eller annan person känd för redbarhet och skicklighet i ämnet