Politiskt sakkunnig, vardagligt ibland bara sakkunnig, pol sak, är titel för en grupp av politiskt tillsatta tjänstemän i Regeringskansliet, antingen vid Statsrådsberedningen eller vid ett departement. Titeln har också använts för anställda vid partiernas riksdagskanslier.

Politiskt sakkunniga arbetar praktiskt under statssekreterarens ledning som stöd i en politisk stab och har ofta ansvar för ett visst politiskt sakområde eller en viss funktion inom departementet. Anställningen och uppdraget är knutet till ett bestämt statsråd. Den politiskt sakkunnige är dock inte med nödvändighet expert inom området och titeln sakkunnig är i sin bokstavliga mening därför något missvisande.

Politiskt sakkunniga vid riksdagskanslier är anställda av partierna med riksdagen som tjänsteställe och ger stöd till sitt partis riksdagsledamöter.

De politiskt sakkunniga är normalt värvade från partiorganisationerna och har därför oftast partibeteckning.

Se ävenRedigera

KällorRedigera