Politiskt sakkunnig, vardagligt ibland bara sakkunnig, pol sak, är titel för politiskt tillsatta tjänstemän i Regeringskansliet, antingen vid Statsrådsberedningen eller vid ett departement. Titeln har också använts för anställda vid partiernas riksdagskanslier.

Politiskt sakkunniga i Regeringskansliet arbetar praktiskt under en statssekreterares ledning som stöd i en politisk stab och har ofta ansvar för ett visst politiskt sakområde eller en viss funktion. Den politiskt sakkunnige är dock inte med nödvändighet expert inom området och titeln sakkunnig är i sin bokstavliga mening därför något missvisande. Vanlig bakgrund är statsvetare, nationalekonom eller jurist. Anställningen och uppdraget är knutet till ett bestämt statsråd.

Politiskt sakkunniga vid riksdagskanslier är anställda av partierna med Sveriges riksdag som tjänsteställe och ger stöd till sitt partis riksdagsledamöter. De har ofta ansvar för ett visst utskott i riksdagen.

De politiskt sakkunniga är normalt värvade från partiorganisationerna och har därför oftast partibeteckning.

Se ävenRedigera

KällorRedigera