Södra skärgården

primärområde i Göteborg

Södra skärgården är ett primärområde i stadsdelsnämndsområdet Västra Göteborg. Det var fram till den 1 januari 2011 ett av Göteborgs 21 stadsdelsnämndsområden och med sina 5 071 hektar det till ytan största.[1]

Södra skärgården består av öarna i Göteborgs södra skärgård. De utgör basområdena Asperö, Brännö, Donsö, Köpstadsö, Styrsö, Vargö och Vrångö. Geografiskt är området identiskt med Styrsö församling.

Centralort för offentlig och kommersiell service är tätorten Styrsö. Öarna förbinds sinsemellan och med fastlandet av båttrafik. Styrsö och Donsö är sedan 1974 också förbundna av en bro. Biltrafik är inte tillåten men flakmoped och golfbil är ett vanligt transportmedel på öarna.[2]

Som en följd av de speciella kommunikationsförhållandena, arbetade de flesta invånare på hemorten ända in på 1970-talet, trots närheten till storstaden. Numera pendlar majoriteten in till fastlandet och endast en tredjedel av befolkningen har sin utkomst på öarna.

NyckeltalRedigera

 
Södra skärgården

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 505 Södra skärgården år 2019[3]
Södra skärgården Hela Göteborg
Folkmängd 4 739 579 281
Befolkningsförändring 2018–2019 +94 +7 413
Andel födda i utlandet 7,7 % 27,5 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 8,9 % 37,0 %
Medelinkomst 336 100 kr 318 400 kr
Arbetslöshet 2,3 % 5,8 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 22,9 21,1
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 40,1 % 36,6 %
Andel bostäder före 1941 32,0 %
Andel bostäder i allmännyttan 5,2 % 26,2 %
Antal färdigställda bostäder 2019 87
Andel bostäder i småhus 90,3 % 18,7 %

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Göteborgs Stad: Statistisk årsbok
  2. ^ Anders Källgård, Sveriges öar, Stockholm 2005
  3. ^ Göteborgsbladet 2020. Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor.