Södra skärgården

primärområde i Göteborg

Södra skärgården är ett primärområde i stadsområde Sydväst i Göteborgs kommun. Det var fram till den 1 januari 2011 ett av Göteborgs 21 stadsdelsnämndsområden och med sina 5 071 hektar det till ytan största.[1]

Södra skärgården består av öarna i Göteborgs södra skärgård. De utgör basområdena Asperö, Brännö, Donsö, Köpstadsö, Styrsö, Vargö och Vrångö. Geografiskt är området identiskt med Styrsö församling.

Centralort för offentlig och kommersiell service är tätorten Styrsö. Öarna förbinds sinsemellan och med fastlandet av båttrafik. Styrsö och Donsö är sedan 1974 också förbundna av en bro. Biltrafik är inte tillåten men flakmoped och golfbil är ett vanligt transportmedel på öarna.[2]

Som en följd av de speciella kommunikationsförhållandena, arbetade de flesta invånare på hemorten ända in på 1970-talet, trots närheten till storstaden. Numera pendlar majoriteten in till fastlandet och endast en tredjedel av befolkningen har sin utkomst på öarna.

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Södra skärgården

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 505 Södra skärgården år 2021[3]
Södra skärgården Hela Göteborg
Folkmängd 4 720 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 -46 +4 493
Andel födda i utlandet 6,9 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 8,0 % 38,1 %
Medelinkomst 361 500 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 2,9 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 19,4 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 41,8 % 37,9 %
Andel bostäder före 1941 29,9 %
Andel bostäder i allmännyttan 4,9 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 19
Andel bostäder i småhus 90,2 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Västra Göteborg och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Sydväst.[4]

Se även redigera

Referenser redigera