Södra Sandsjö kyrka

kyrkobyggnad i Tingsryds kommun

Södra Sandsjö kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Södra Sandsjö församling i Växjö stift. Kyrkan ligger i samhället Dångebo vid Sandsjöns östra strand i Tingsryds kommun.

Södra Sandsjö kyrka
Kyrka
Land Sverige Sverige
Län Kronoberg
Ort Dångebo
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Växjö stift
Församling Södra Sandsjö församling
Koordinater 56°30′51.1″N 15°9′17.7″Ö / 56.514194°N 15.154917°Ö / 56.514194; 15.154917
Invigd 1838
Interiör
Interiör
Interiör
Webbplats: Sv.Kyrkan Tingsryd


Kyrkobyggnaden

redigera

Den tidigare kyrkan i församlingen var en träkyrka uppförd 1590 belägen sydväst om nuvarande kyrkplats. Den gamla kyrkans läge är markerat med ett kors på kyrkogården. Eftersom församlingens folkmängd växte och den gamla kyrkan blev för liten gjorde sig behovet av en större kyrka alltmer gällande under början av 1800-talet. 1828 fattades beslut att bygga en ny tidsenlig kyrka. Kyrkobyggnaden uppfördes 1836-1837 i empirestil efter ritningar av arkitekten Samuel Enander. Den 9 september 1838 invigdes kyrkan av biskop Esaias Tegnér.

Kyrkan som är byggd av sten med spritputsade och vitkalkade murar består av ett rektangulärt långhus med en avslutande korvägg i öster och en bakomliggande sakristia. Långhusets och sakristians tak är täckta med skiffer. Tornet som är beläget i väster är försett med en fyrsidig lanternin krönt av ett kors. I tornets klockvåning hänger tre klockor. En klocka är från 1873 och övriga två är nya. En klocka från 1682 fanns i gamla kyrkans klockstapel och är numera avställd i vapenhuset. [1]

Interiören präglas av de höga rundbågefönstren och takets trätunnvalv samt den omfattande dekormålningen som täcker hela korväggen utförd 1837 av Carl Strömberg, Karlshamn. Beträffande dekormålningen tillkom denna istället för traditionell altarprydnad . Utsmyckningen av korväggen utfördes med kalkfärg direkt på putsen. I korväggens rika dekoration ingick en altarmålning med ett omgivande klassicistiskt arkitekturmåleri i grisailleteknik. 1873 överkalkades Strömbergs omfattande dekor, men denna framtogs på nytt vid restaureringen 1927.[1]

Inventarier

redigera
 • Det fristående altaret tillkom vid restaureringen 1958-59.
 • Altarringen från 1837 är halvcirkelformad med svarvade balusterdockor.
 • Altartavlan är en kalkmålning utförd 1837 på östra korväggen av Carl Strömberg.Motivet är Jesus i Getsemane. ( Var överkalkad 1873-1927 då den åter framtogs).
 • 1873 tillkom altaruppställningen efter ritningar av Hugo Hammarskjöld. Den består av två väggpelare och ett halvcirkelformat överstycke med en treenighetsymbol i en strålsol.
 • En tidigare altartavla utförd 1873 av Ludvig Frid med motivet ”Kristi uppståndelse”, som är en kopia efter Fredric Westins målning i Kungsholms kyrka ), är numera placerad på södra långhusväggen över dopaltaret. (Frids tavla ersatte Strömbergs tidigare överkalkade altarmålning).
 • Dopfunt försedd med reliefer.
 • Den rundformade predikstol en med ljudtak ,prydd med symboler i korgens fält är samtida med kyrkans uppförande.
 • Bänkinredningen och den utsvängda orgelläktaren härrör från kyrkans byggnadstid.
Huvudverk I C-g3 Svällverk II C-g3 Pedal C-f1 Koppel
Borduna 16´ Rörflöjt 8´ Subbas 16´ I/P
Principal 8´ Salicional 8´ Oktavbas 8´ II/P
Basetthorn 8´ Principal 4´ Borduna 8´ II/I
Gedackt 8´ Flöjt 4' Oktava 4´
Oktava 4' Nasard 3' Basun 16´
Traversflöjt 4' Gemshorn 2'
Quinta 3' Ters 1 3/5'
Oktava 2' Oboe 8'
Mixtur III-IV Tremulant
Trumpet 8'

Bildgalleri

redigera

Referenser

redigera
 1. ^ [a b] Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland. 1993.Sid 82-83,298-299

Tryckta källor

redigera
 • Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland .Utgiven av Riksantikvarieämbetet och Kungl vitterhets historie och antikvitets akademin. Förlag: Almqvist & Wiksell International , Stockholm 1993 ISBN 91-7192-821-9
 • Kyrkobyggnader i Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län.1998 ISBN 91-89285-00-X

Webbkällor

redigera