Tingsryds kommun

kommun i Kronobergs län, Sverige

Tingsryds kommun är en kommun i Kronobergs län. Centralort är Tingsryd.

Tingsryds kommun
Kommun
Tingsryds kommunhus
SloganDär livet är härligt
Kommunens vapen.
Tingsryds kommunvapen
LandSverige
LandskapSmåland
LänKronobergs län
CentralortTingsryd
Inrättad1 januari 1971[1]
Befolkning, areal
Folkmängd12 210 ()[2]
Areal1 207,25 kvadratkilometer ()[3]
- därav land1 044,54 kvadratkilometer[3]
- därav vatten162,71 kvadratkilometer[3]
Bef.täthet11,69 inv./km² (land)
Läge

Kommunen i länet.
Koordinater56°32′00″N 14°59′00″Ö / 56.533333333333°N 14.983333333333°Ö / 56.533333333333; 14.983333333333
UtsträckningSCB:s kartsök
Domkretstillhörighet
DomkretsVäxjö domkrets
Om förvaltningen
Org.nummer212000-0621[4]
Anställda1 225 ()[5]
WebbplatsOfficiell webbplats
Koder och länkar
Kommunkod0763[6]
GeoNames2669018
StatistikKommunen i siffror (SCB)
Redigera Wikidata

Kommunen är belägen i de södra delarna av landskapet Småland. Tingsryds kommun gränsar i väster till Älmhults kommun och Alvesta kommun, i norr till Växjö kommun och Lessebo kommun, alla i Kronobergs län, i öster till Emmaboda kommun i Kalmar län samt i söder till Ronneby kommun, Karlshamns kommun och Olofströms kommun i Blekinge län.

Tingsryds kommun ligger i Värend, ett av Smålands traditionella små länder.

Administrativ historik redigera

Kommunens område motsvarar socknarna: Almundsryd, Linneryd, Södra Sandsjö, Tingsås, Urshult, Väckelsång och Älmeboda. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Den 2 december 1905 inrättades Ryds municipalsamhälle i Almundsryds landskommun. 1921 bildades Tingsryds köping genom en utbrytning ur Tingsås landskommun.

Vid kommunreformen 1952 bildas ett antal storkommuner i området: Almundsryd (av de tidigare kommunerna Almundsryd och Härlunda), Linneryd (av Linneryd och Nöbbele), Väckelsång (av Jät, Uråsa och Väckelsång) samt Älmeboda (av Långasjö och Älmeboda). Samtidigt uppgick Tingsås landskommun i Tingsryds köping medan landskommunerna Södra Sandsjö och Urshult förblir oförändrade. 1958 ombildades Almundsryds landskommun, som en av de sista i landet, till Almundsryds köping som sedan 1967 namnändrades till Ryds köping.

Tingryds kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Tingsryds köping, landskommunerna Södra Sandsjö och Urshult samt delar ur Linneryds landskommun (Linneryds församling), Väckelsångs landskommun (Väckelsångs församling), Älmeboda landskommun (Älmeboda församling) och ur Ryds köping (Almundsryds församling).[7]

Kommunen ingår sedan bildandet i Växjö domsaga.[8]

Kommunvapnet redigera

Blasonering: I rött fält inom en bård av guld en femuddig stjärna med en kula i vardera vinkel, allt av guld.

Vapnet fastställdes av Kungl. Maj:t 1963 för den dåvarande köpingen (utan bård). Sköldemärket kommer från en stämpel från Stenfors bruk och kan härledas till 1600-talet. Vid kommunbildningen blev vapenfrågan problematisk trots att ingen enhet utöver köpingen hade något vapen. Vid registreringen i PRV 1982 valde man att tillföra en bård. En sådan brukar användas för att skilja en ny enhet från en äldre. Bårder har märkligt nog sällan kommit till användning, trots att alla svenska kommuner kan anses som nybildningar 1971 och ofta omfattar ett mycket större område än den enhet som tidigare förde vapnet.

Geografi redigera

Tingsryd har landarealen 1 045 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 101:a största i landet.[9]

Topografi redigera

Tingsryds kommun är en skogrik kommun med många sjöar. Kommunen är en inlandskommun som inte har någon havsstrand. Landskapet är måttligt kuperat och kommunens högsta punkt är Pinnabacken som mäter 194,65 meter över havet. Östra delen av kommunen har granitberggrund medan porfyrer och gnejsgraniter dominerar i övriga delar av kommunen. Terrängformerna varierar och landskapet är ställvis rikt på block och stenigt. En mängd skogssjöar med skiftande stränder och små myrar fyller ut sänkorna. Flera stråk av isälvsavlagringar kan följas genom kommunen. Vid Linneryds består berggrunden av grå granit, med inslag av hällefinta. Socknen har många rullstensåsar. Ett fällt med rullstensgrus finns söder om Rottnen och fortsätter genom socknens mellersta och sydöstra delar. Utmed Ronnebyån finns en mäktig rullstensås efterlämnad av en stor isälv som vid utflödet i en sjö bildade ett delta med flera flodarmar som bildat flera rullstensåsar vid Flåboda, Svartbäck och Smedjehult. Linneryds marknadsplats ligger på ett issjödelta. Fornåsnens stränder bildar klapperstensfält I Åsnenområdet bland annat nära Bjurkärr. Väckelsång har en större drumlin i norr/söder där tätorten och bebyggelsen ligger. Lutningen ner mot Åsnen är beväxt med bokskog. Östra delen av Väckelsång hade tidigare flera sjöar som är utdikade med flera stora mossar. I södra delen av kommunen är lövskogen utbredd, med inslag av ädellövskog. I Urshult finner man ett intressant odlingslandskap med många kulturhistoriska och säregna drag. Ängsfruktodlingsområdet i Urshult är av riksintressen för kulturmiljövården

Hydrografi redigera

Se även: Lista över insjöar i Tingsryd kommun

Kommunen har omkring 200 sjöar med en yta större än 1 hektar. Kommunen berörs i huvudsak av 5 vattensystem; Mörrumsån, Mieån, Bräkneån, Ronnebyån och Nättrabyån.

Mörrumsån är den största ån som mynnar i Blekinge. Åns källflöde finns i trakten av Lindshammar på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Ån passerar de större sjöarna Helgasjön, Salen och Åsnen och mynnar vid Mörrum i Blekinge. Ronnebyån rinner upp i Rottnen i Lessebo kommun och rinner sedan söderut in i Tingsryd kommun där den passerar de större sjöarna Viren och Sandsjön och vid Rötlången rinner den in i Ronneby kommun. Mieåns källflödet rinner ut i Yttre Arasjön, och passerar sjön Mien och mynnar vid Karlshamn. Bräkneån börjar i Fiskestadsjön och slingrar sig en halvmil till sjön Ygden förbi Tingsryds tätort till Tiken och når Blekinge nära riksväg 29. Bräkneån slutligen mynnar i Östersjön vid Väby. Nättrabyån 60 km lång och i Tingryd genom sjön Kvesen vid Yxnanäs och mynnar vid Nättraby.

Vattenutnyttjandet både uppströms och nerströms i vattendragen samordnas. Kommunen gjorde en särskild utredning om ytvattnet en vattenvårdsplan som underlag för översiktsplanens redovisning av vattenfrågor. I Vattenvårdsplanen redovisas även grundvattenförekomster. De många sjöarna och vattendragen har betydelse för fiske, friluftsliv, samt som vattentäkter för dricksvatten och som recipienter för kommunalt och industriellt avloppsvatten. Sjöarna och vattendragen är också viktiga naturvårdsintressen, på internationell, nationell och regional nivå.

Vattenkvaliteten i Tingsryds kommun hotas av försurningen och av urlakning av metaller till vattendragen. Kommunala avlopp och industrier har en mer lokal påverkan. Utsläppskällor utanför Tingsryds kommun påverkar Ronnebyån mest. Vattenkraftsutbyggnaden i de större åarna har förändrat åarnas naturliga lopp. Hensjön är Tingsryds största vattentäkt och är ett viktigt skyddsobjekt, Åsnen med Mörrumsån är av riksintresse för naturvården med Åsnens nationalpark med stort värde för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske. Åarna har en viktig kraftproduktion. Vattenfrågorna är föremål för samarbete i vattenvårdsförbund mellan berörda kommuner, länsstyrelser, och Skogsvårdsstyrelsen.[10] Sjön Åsnen och Mörrumsån är av riksintresse för yrkesfisket.[11]

Klimat redigera

Tingsryd saknar en mätstation med historiska temperaturdata. De väderdata som finns är sammanställd av observationer från väderstationen Nya Tingsryd som ligger 4 km från centrala Tingsryd. Mätserien är kort och består bara av 148 månader i november 2023. Högsta uppmätta temperaturen är från juli 2018 då 33,2 grader uppmättes medan lägsta julitemperaturen uppmättes med 5,8 grader 2020. En sommardag i juni blir det i genomsnitt ungefär 23 grader på dagen i Tingsryd och 10 grader på natten. En vinterdag i januari är det normalt cirka 2 grader på dagen och -2 grader på natten. Varmaste månaden i snitt under mätserien är juni med 22,6 grader i medeltemperatur medan den kallaste är januari med 1,7 grader i medeltemperatur. Temperaturskillnaden under ett år uppskattas till 25 grader. Frost nattetid är vanlig till maj månad och från november månad. Den kallaste uppmätta vintertemperaturen är 21.4 grader i december 2010. Den sena nattfrosten i maj och den tidiga nattfrosten i november begränsar odlingssäsongen för känsliga grödor. Data om nederbörden saknas men Tingsryd ligger i östra delen av Småland och har nederbördsmängder på cirka 600 mm om året.[12]

Naturskydd redigera

Ungefär 2,8 procent (1,2 procent av landytan) av Tingsryds kommuns areal hade år 2019 skydd i form av nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden, naturminnen och biotopskydd. Detta motsvarade 3 436 hektar.[13]. Arealen var fördelad på 106 olika områden. Det första naturreservatet, Midingsbråte bildades 1956 och omfattade bara 2,3 hektar. Totalt finns 2023 19 naturreservat i Tingsryds kommun och det senaste bildades 2018 då Förarms naturreservat om 478 hektar bildades. Det största naturreservatet var Utnäsuddens övärld, som omfattade 1 500 hektar. De tidigare naturreservaten Bjurkärr och Agnäs ingår i området. De flesta reservaten ligger i anslutning till Åsnen som fick en nationalpark 2018. Reservatet Ramsö är ett geologiskt reservat med den ovanliga bergarten ryolit.

Demografi redigera

Befolkningsutveckling redigera

Befolkningsutvecklingen i Tingsryds kommun 1970–2020
År Invånare
1970
  
14 982
1975
  
14 735
1980
  
14 773
1985
  
14 376
1990
  
14 507
1995
  
14 367
2000
  
13 371
2005
  
12 793
2010
  
12 231
2015
  
12 260
2020
  
12 369
Källa: [1].

Utländsk bakgrund redigera

Den 31 december 2020 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda personer samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) 19,1 % av befolkningen.[14]

Den 31 december 2014 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund 1 754, eller 14,38 % av befolkningen (hela befolkningen: 12 198 den 31 december 2014). Den 31 december 2002 utgjorde antalet invånare med utländsk bakgrund enligt samma definition 993, eller 7,54 % av befolkningen (hela befolkningen: 13 175 den 31 december 2002).[15]

Invånare efter de 10 vanligaste födelseländerna redigera

Följande länder är de 10 vanligaste födelseländerna för befolkningen i Tingsryds kommun.[16]

Födelseland 31 december 2021[16]
Nr Land Antal Andel Andel i
hela riket
1   Sverige &&&&&&&&&&010248.&&&&&010 248 83,19 % 80,00 %
2   Tyskland &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 2,78 % 0,51 %
3   Syrien &&&&&&&&&&&&0290.&&&&&0290 2,35 % 1,88 %
4   Afghanistan &&&&&&&&&&&&0137.&&&&&0137 1,11 % 0,60 %
5   Danmark &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128 1,04 % 0,37 %
6   Nederländerna &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105 0,85 % 0,13 %
7   Polen &&&&&&&&&&&&&098.&&&&&098 0,80 % 0,91 %
8   Bosnien och Hercegovina &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 0,63 % 0,58 %
9   Thailand &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 0,56 % 0,43 %
10   Eritrea &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 0,55 % 0,46 %

Indelningar redigera

 
Distrikt (socknar) inom Tingsryds kommun

Fram till 2016 var kommunen för befolkningsrapportering indelad i

Från 2016 indelas kommunen i följande distrikt, vilka motsvarar socknarna[17]:

År 2015 fanns fortfarande samma församlingar än i årsskiftet 1999/2000, vilket distriktsindelningen är baserad på.

Tätorter & Småorter redigera

Det finns 7 tätorter i Tingsryds kommun. Centralorten är i fet stil.

Dessutom finns småorterna Dångebo, Fridafors och Hensmåla.


NrTät- och småorterFolkmängd
1 Tingsryd 3 168
2 Ryd 1 468
3Urshult 984
4 Väckelsång 970
5 Konga 494
6 Linneryd 463
7 Rävemåla 308

[18]

Kommunikationer redigera

I nord-sydlig riktning genomkorsas kommunen av riksväg 27 varifrån riksväg 29 tar av åt sydväst i kommunens sydligaste del. Genom kommunens västra del löper länsväg 126 i nord-sydlig riktning. Därifrån avtar länsväg 119 västerut. Kommunens östra del genomkorsas i nord-sydlig riktning av länsväg 122 medan länsväg 120 genomkorsar kommunen i väst-östlig riktning och förbinder övriga vägar.

Tingsryd har goda bussförbindelser med 7 busslinjer: Buss nr 215: Tingsryd - Rävemåla - Växjö, Buss nr 216: Tingsryd - Linneryd - Lessebo, Buss nr 240: Tingsryd - Uråsa - Ingelstad - Växjö, Buss nr 242: Tingsryd - Uråsa - Tävelsås - Växjö, Buss nr 361: Tingsryd - Olofström via Ryd/Fridafors, Buss nr 370: Växjö - Tingsryd - Karlshamn samt Buss nr 840: Växjö - Tingsryd - Ronneby. Bussförbindelserna går till alla kommunens tätorter. Bäst är bussförbindelserna med Växjö.[19]

Politik redigera

Socialdemokraterna var störst 1982-1991, 1994-2006 och återigen från 2014. Åren 1970–1982, 1991–1994 och 2010–2014 var Centerpartiet störst medan Moderata samlingspartiet var största parti 2006–2010.

Från 2018 års val finns samtliga riksdagspartier, med undantag för Miljöpartiet de gröna och Liberalerna, representera i Tingsryds kommunfullmäktige.

I Tingsryd styr Socialdemokraterna sedan den 5 mars 2022 i minoritet efter att från valet 2018 fram till dess samarbetat med Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna. Efter valet 2022 bildade Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ett minoritetsstyre.[20]

Kommunfullmäktige 2022–2026 redigera

Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
C Mikael Andersson KD Jan Popovski S Gunilla Svensson [21]

Kommunstyrelsen 2022–2026 redigera

Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
M Jörgen Kennedy C Anna Johansson S Mikael Jeansson [22]

Nämndpresidier 2022–2026 redigera

Nämnd

Ordförande

Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Bildningsnämnden[23] C Mikael Andersson M Caren Bildh S Anette Weidenmark
Individnämnden[24] C Maria Petersén S Marie Fransson
Miljö- och byggnadsnämnden[25] M Nils-Erik Olsson KD Fredrik Heinvall S Anders Nilsson
Teknik- och fritidsnämnden[26] C Anna Johansson M Stig Olsson S Gunilla Gustafsson
Valnämnden[27] KD Jan Popovski S Åke Gummesson
Vård- och omsorgsnämnden[28] KD Birgitta Arvidsson M Karin Olsson S Magnus Carlberg

Utskottspresidier 2022–2026 redigera

Utskott Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott M Jörgen Kennedy C Anna Johansson S Mikael Jeansson [29]
Personalutskottet M Jörgen Kennedy C Anna Johansson S Mikael Jeansson [30]

Bolagsstyrelser 2022-2026 redigera

Bolag Ordförande Vice ordförande
Tingsrydsbostäder AB S Tomas Blomster C Britt-Louise Berndtsson [31]
Tingsryds Energi AB KD Bo Arvidsson S Tomas Blomster [32]
Tingsryds Kommunföretag AB M Jörgen Kennedy S Mikael Jeansson [33]
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB M Mikael Håkansson S Håkan Karlsson [34]

Beredningspresidier redigera

Bolag Ordförande
Fullmäktigeberedningen S Magnus Carlberg [35]

Mandatfördelning i Tingsryds kommun, valen 1970–2022 redigera

ValårVSMPSDNYDTIAFramtÖVRCLKDMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
197021441748
21441748
4986,1
46
197321531928
21531928
4988,8
427
197621620218
2162028
4989,7
418
197921618319
2161839
4988,8
3811
19822171161111
2171611
4988,1
3910
19852181143110
21814310
4987,8
3811
19881172315218
17231528
4983,9
3712
19911151216239
15216239
4983,6
3415
1994218216119
2182169
4983,6
2821
199831422101512
3142210512
4977,21
2920
200221413122411
2143122411
4976,44
2524
200611211191213
129213
4177,27
2516
201011122111211
112211211
4179,27
2417
20142131511018
2135108
4181,54
2416
201821362936
21362936
4182,89
2615
202221311537
21311537
4180,00
2714
 • Övriga 1970 var Ungdomens framtid (1), Opolitisk samling (3)
 • Övriga 1973 var Ungdomens framtid (2), Opolitisk samling (1)
 • Övriga 1988 var För kommunens bästa
 • I valet 2014 blev 1 mandat obesatt
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Internationella relationer redigera

1962 blev Havdrup-Solröd kommun, som ligger lite söder om Köpenhamn Tingsryds vänort. 1980 blev Keuru i Finland vänort. 1984 blev det klart att Skaun kommun blev Tingsryds, Keuruus och Solröds norska vänort. Sedan Nordenföreningen i Solröd upphört tappade Tingsryd vänortsförbindelsen men 2014 fick kommunen en ny dansk vänort – Langeland.[36]

Näringsliv redigera

Små företag med färre än 50 anställda gav 2022 2 497 jobb i Tingsryds kommun. Större företag gav 1 709 jobb och offentligt anställda tillsammans med anställda av organisationer var 1 615 personer. I Tingsryds kommun är 97 procent av företagen i näringslivet små företag med färre än 50 anställda och 9 av 10 företag, har färre än tio anställda.[38] Nytida Månstenen AB var 2022 största privata arbetsgivaren i kommunen med 225 anställda. Varje år rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i de svenska kommunerna. På den listan låg Tingsryd långt ner på plats 227 år 2023. De större företagen i övrigt presenteras på tätorternas sidor.

Elförsörjning redigera

Vattenkraftanläggningar i Tingsryds Kommun redigera

Namn Vattendrag Effekt Normalproduktion Ägare Fallhöjd
Ronnebyån kraftverk från norr till söder
Skogsryd Ronnebyån 0,4 MW 2,2 GWh Skogskvarn Kraft AB 7 m
Bro Ronnebyån 0,13 MW 0,4 GWh Bro Kraftverk AB 2,5 m
Dång Ronnebyån 0,17 MW 0,85 GWh HB Dångs Kraftbolag 3 m
Krokfjorden Ronnebyån 1,49 MW 4,5 GWh Olofströms Energiservice AB 14 m
Horkoneryd Ronnebyån 2,1 MW 7 GWh Uniper Sverige AB 17 m
Mörrumsån från norr till söder
Granö Mörrumsån 9,5 MW 30,2 GWh Uniper Sverige AB 18,5 m
Fridafors Övre Mörrumsån 1,2 MW 7,3 GWh Watten i Sverige AB
Fridafors Nedre Mörrumsån 1,5 MW 8,5 GWh Watten i Sverige AB 6,2 m
Summa: Effekt 16.5 MW, Energiproduktion 61 GWh.

Sol och vindkraft redigera

Tingsryds kommuns första vindkraftpark byggdes i december 2022 utanför samhället Ryd . Åtta vindkraftsverk ska vara i drift i februari 2023. De åtta vindkraftverken ska leverera el motsvarande 22 000 villors årsförbrukning av hushållsel. Platsen får också solceller i en hybridpark. Solcellerna beräknas kunna leverera hushållsel för omkring 7 000 bostäder. El för 29 000 bostäder betyder att mer än hela kommunens behov av hushållsel produceras.[39]

Vatten och avlopp redigera

Målet för Tingsryds framtida vattenförsörjning är att endast ha tre vattenverk och tre avloppsreningsverk. Ett som försörjer kommunens västra del, ett för östra delen respektive ett för tätorten.

Vattenverk och dricksvatten redigera

Styrsystem som används i Tingsryds vattenverk tillverkas inte längre och 2020 slutade återförsäljarna att tillhandahålla reservdelar. Av driftsäkerhetsskäl byts styrsystemet ut i samtliga verk. 2020 fanns tillräcklig kapacitet i vattenförsörjningen på samtliga orter utom Yxnanäs ,där kapacitetsbrist uppstår på sommaren. Hensmåla vattenverk är kommunens största med ca 5 600 anslutna personer, har god kapacitet för behoven 2022. Vattenverket försörjer även industrier och Trensums planerade ökade produktion innebär att behov att öka kapaciteten i vattenverket finns på sikt. Råvattentillgången till Hensmåla kan ökas genom infiltration av ytvatten från sjön Rålången eller Ronnebyån om vatten från Stora Hensjön inte räcker till. Ytvattnet från Hensjön Kommunens fyra andra vattenverk ligger i Ryd, Korrö, Linneryd och Yxnanäs och de behöver förändras för en säker dricksvattenförsörjning. I Ryd behöver även vattentäkten förändras då brunnarna / infiltrationsanläggningen kan påverkas av översvämningar av Mörrumsån. 2020 saknades reservalternativ vid översvämningar. I Yxnanäs finns bara ett servitut som grund för vattenuttag. Utredning om Ryds vattenförsörjningen ska lösas genom överföring av vatten från Hensmåla till Ryd. Överföring från Linneryd till Korrö och Yxnanäs kan också bli aktuell. Ombyggnad av Linneryds vattenverk måste då dimensioneras efter om Korrö och Yxnanäs ska anslutas eller inte. En gemensam framtida lösning för Korrö och Linneryd prioriteras. Tingsryds kommun 4 700 personer, ca 37 % av kommuninvånarna, som tar dricksvatten i enskilda anläggningar. Inom kommunen finns också campingplatser, fritidsanläggningar, café och flera andra offentliga eller kommersiella verksamheter med som har egen brunn.[40]

Reningsverk och avlopp redigera

Tingsryds avloppsreningsverk är kommunens största och är nära sin maxbelastning. Industrin Trensum ger stora mängder avloppsvatten. Belastning till verket från hushåll eller industri kan inte öka. Reningskravet för kväve klaras men verket kan behöva bygga ut ökad rening för att klara framtida krav. Vid verket Tingsryd hanteras slam från samtliga kommunala avloppsreningsverk och enskilda avlopp i kommunen. Slamhanteringen är i behov av översyn. Ett problem är att styrsystemet i samtliga avloppsreningsverk också behöver bytas ut. Även styrsystemet i pumpstationerna ska bytas. Tillskottsvatten som läcker in i avloppsledningar är ett stort problem. Felkopplingar orsakar inläckage ibland. Stora mängder tillskottsvatten innebär ökat pumpbehov och stora mängder rent vatten överbelastar avloppsreningsverken. Problem med tillskottsvatten finns i alla kommunens reningsverk. Tillskottsvattnet från Fridafors och Väckelsång är svårare då det pumpas långa sträckor. De äldre avloppsreningsverken i Korrö, Yxnanäs och Urshult har inte utbyggda digitala övervakningssystem och larmfunktioner. Anläggningarna är resurskrävande och driftstörningar inte kan åtgärdas helt effektivt. Arbete med datoriserad övervakning och larm pågår. Urshult avloppsreningsverk belastas av tillskottsvatten men kapaciteten på verket är god. Avloppsreningsverket i Korrö var 2020 i stort av upprustning inte för sin belastning utan för att det saknas övervakning och larm. Ryds reningsverket är relativt nybyggt. Den biologiska reningen är underdimensionerad för belastningen. Stora mängder tillskottsvatten belastar verket. Tingsryds kommun finns det totalt 56 pumpstationer i avloppsnätet och 6 avloppsreningsverk. Sammanlagt finns 23 mil avloppsledning och 18 mil dagvattenledningar i kommunen. De långa ledningarna underlättar att vatten läcker in i ledningarna.[41]

Värmeverk redigera

Tingsryd kommun har tre egna värmeverk och i Urshult levereras värme i fjärrvärmenät med energi från lokala producenter. Värmeverket i Tingsryd byggdes 2001 och byggdes ut 2015. Energin kommer från bark och flis från lokala sågverk. Oljepannor är bara reservkraft och 99,5 % av produktionen är biobränslen. Den årligs energiproduktionen uppgick till 33 GWh. Värmeverket i Väckelsång byggdes 2010, Värmen levereras av två biobränslpannor och solvärme. Oljepanna är reservkraft. Årlig värmeproduktion är 2,5 GWh. Förnyelsebart beräknas till 98 % av produktionen. Linneryd fick värmeverk 2022. En biobränslepanna på 3000 kW levererar 3,0 GWh energi med oljepanna som reserv. Hetvattenleverans är hela 12.0 GWh. I Urshult levererar kommunen 6,6 GWh fjärrvärme som kommunen köper av lokala producenter.[42]

Bibliografi redigera

Se även redigera

Källor redigera

 1. ^ Per Andersson, Sveriges kommunindelning 1863-1993, Draking, 1993, ISBN 978-91-87784-05-7.[källa från Wikidata]
 2. ^ [a b] Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2023 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september 2023, Statistiska centralbyrån, 10 november 2023, läs online.[källa från Wikidata]
 3. ^ [a b c d] Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012–2019, Statistiska centralbyrån, 21 februari 2019, läs online.[källa från Wikidata]
 4. ^ [a b] Kommuner, lista, Sveriges Kommuner och Regioner, läs online, läst: 19 februari 2019.[källa från Wikidata]
 5. ^ [a b] Största offentliga arbetsgivare, Näringslivets ekonomifakta, läs online, läst: 30 oktober 2020.[källa från Wikidata]
 6. ^ Folkmängd 31. 12. 1971 enligt indelningen 1. 1. 1972 (SOS) Del, 1. Kommuner och församlingar, Statistiska centralbyrån, 1972, ISBN 978-91-38-00209-4, läs online.[källa från Wikidata]
 7. ^ Andersson, Per (1993). Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris 7766806. ISBN 91-87784-05-X 
 8. ^ Elsa Trolle Önnerfors: Domsagohistorik - Växjö tingsrätt (del av Riksantikvarieämbetets Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007)
 9. ^ ”Din kommun i siffror”. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/. Läst 29 november 2023. 
 10. ^ ”Tingsryds kommun ÖVERSIKTSPLAN Del 1 Mål och vision”. Tingryds kommun. sid. 100-101. https://tingsryd.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1387985869OVERSIKTSPLANdel120071127litenxs.pdf. Läst 29 november 2023. 
 11. ^ ”Riksintresse för yrkesfiske”. www.lansstyrelsen.se. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.151739f161e6faa2061d615/1526068459419/Yrkesfiske.pdf. Läst 29 november 2023. 
 12. ^ ”Klimat och temperatur för Tingsryd, Kronoberg”. vackertväder.se. https://www.vackertvader.se/tingsryd/klimat-och-temperatur. Läst 29 november 2023. 
 13. ^ ”Skyddad natur”. Statistiska meddelanden MI 41 SM 2001. SCB. 31 december 2019. https://www.scb.se/contentassets/cf879447b6cb4274abf79ac6bfd3d392/mi0603_2019a01_sm_mi41sm2001.pdf. Läst 29 november 2023. 
 14. ^ Andel personer med utländsk bakgrund, 2020 jämfört med 2019
 15. ^ Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2002 - 2014 Arkiverad 12 november 2016 hämtat från the Wayback Machine. (Läst 20 januari 2016)
 16. ^ [a b] ”Folkmängden efter region, födelseland och kön. År 2000 - 2021”. Statistikdatabasen. Statistiska centralbyrån. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/FolkmRegFlandK/. Läst 11 juni 2022. 
 17. ^ SFS 2015:493, justerad i SFS 2015:698 Förordning om distrikt. Trädde i kraft 1 januari 2016.
 18. ^ ”Tätorter”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/tatorter/. Läst 26 april 2021. 
 19. ^ ”Buss- och kollektivtrafik”. Tingsryds kommun. https://tingsryd.se/boende-miljo/gator-trafik/bussforbindelser/. Läst 30 november 2023. 
 20. ^ Nyheter, SVT (2022-10-13). ”Allianspartierna bildar ett minoritetsstyre i Tingsryd kommun – Sverigedemokraterna blir vågmästare”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/allianspartierna-bildar-ett-minoritetsstyre-i-tingsryd. 
 21. ^ ”Kommunfullmäktiges presidium”. Tingsryds kommun. 2023-02-15. https://tingsryd.se/politik/kommunfullmaktige/kommunfullmaktiges-presidium/. 
 22. ^ ”Kommunstyrelsen”. Tingsryds kommun. 2023-01-19. https://tingsryd.se/politik/kommunstyrelsen-2/. 
 23. ^ Bildningsnämnden | Tingsryds kommun
 24. ^ Individnämnden | Tingsryds kommun
 25. ^ Miljö- och byggnadsnämnden | Tingsryds kommun
 26. ^ Teknik- och fritidsnämnden | Tingsryds kommun
 27. ^ Valnämnden | Tingsryds kommun
 28. ^ Vård- och omsorgsnämnden | Tingsryds kommun
 29. ^ Kommunstyrelsens arbetsutskott | Tingsryds kommun
 30. ^ Personalutskottet | Tingsryds kommun
 31. ^ Tingsrydsbostäder AB | Tingsryds kommun.
 32. ^ Tingsryds Energi AB | Tingsryds kommun.
 33. ^ Tingsryds kommunföretag AB | Tingsryds kommun.
 34. ^ Tingsryds Utveckling och Fastighets AB | Tingsryds kommun.
 35. ^ Fullmäktigeberedningen | Tingsryds kommun.
 36. ^ Föreningen Norden. ”Tingsryd – Föreningen Norden” (på amerikansk engelska). https://norden.se/tingsryd/. Läst 2 december 2023. 
 37. ^ Emelie Hallberg (25 oktober 2018). ”Amerikanskt vänortsbesök i Tingsryd”. Smålandsposten. https://www.smp.se/tingsryd/amerikanskt-vanortsbesok-i-tingsryd/. Läst 2 december 2023. 
 38. ^ ”Företagarfakta 2022 Tingsryds kommun”. Företagarna. Mars 2022. https://www.foretagarna.se/globalassets/media/rapporter/foretagarfakta-2022-25-mars/tingsryd.pdf. Läst 30 november 2023. 
 39. ^ Nyheter, S. V. T.; Kroon, Clary (2 december 2022). ”Unik anläggning med sol- och vindkraft på samma plats byggs utanför Ryd”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/unik-hybridpark-med-bade-sol-och-vindkraft-byggs-utanfor-ryd. Läst 30 november 2023. 
 40. ^ ”Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län - Huvudrapport”. Länsstyrelsen i Kronobergs län. 2012. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7b397dca164899bd38a189b3/1533025347041/Vattenf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%20f%C3%B6r%20Kronobergs%20l%C3%A4n%20-%20huvudrapport.pdf. Läst 1 december 2023. 
 41. ^ ”VA–plan Tingsryds kommuns VA-planering del 3”. Tingsryds kommun. 24 februari 2020. https://tingsryd.se/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1586337463TingsrydVAhandlingsplan_antagenkopia.pdf. Läst 1 december 2023. 
 42. ^ ”Våra fjärrvärmeverk”. tingsrydsenergi.se. http://tingsrydsenergi.se/vara-fjarrvarmeverk. Läst 1 december 2023. 

Externa länkar redigera