Med en altaruppställning avses ett altare med altarprydnad och omgivande arkitektonisk uppbyggnad i en kyrkobyggnad.[1]

Altaruppställningen i Ålems kyrka.

Referenser redigera

  1. ^ Ullén, Marian (1998). ”Kyrklig inredning och kyrkliga inventarier”. i Vassi Heidi. Kyrkobyggnader i Kronobergs län. Sveriges kyrkor, Riksantikvarieämbetet. Växjö: Länsstyrelsen i Kronobergs län. sid. 267. Libris 7778926. ISBN 91-89285-00-X