Öppna huvudmenyn

Söderfjärden är en slätt i Solf - Sundom i Österbotten, Finland som ligger ca 10 km söder om Vasa stad. Slätten är belägen i en 560 miljoner år gammal meteoritkrater (från sena Ediacaran). Kratern har en diameter om 6 km och ett maximalt djup om 300 m. Den är fylld med kambrisk sandsten som enbart är synligt i den yttre ringen. Det finns även en upphöjning i centrum av kratern, men denna är begraven under jord. Området var våtlandskap efter att ha stigit upp ur havet med landhöjningen men dränerades kontinuerligt under 1920-talet. Idag är området uppodlat och klart synligt från luften som ett stort, cirkelformat fält. Detta gör Söderfjärden unikt bland de finländska nedslagskratrarna som i övrigt åtminstone delvis är under vatten.

Se ävenRedigera

  • I Korsnäs, 28 kilometer sydväst om Söderfjärdens mittpunkt, finns Silvergropen som också tros vara en nedslagskrater.

Externa länkarRedigera