Dikning är en vattenverksamhet som syftar till att leda bort överflödigt vatten från mark. Dikning omfattar flera hydrologiska begrepp för att tillgodose dikningsbehovet.

Dikning används vid dränering för att leda bort oönskat grundvatten, ytvatten och dagvatten.

Se även redigera