Sankeys sånger kan avse flera olika publikationer grundade på sångaren och evangelisten Ira David Sankeys repertoar. Många av sångerna var hans egna tonsättningar som blev väldigt populära. De psalmtexter han skrev rönte inte samma intresse enligt Oscar Lövgren.

I viss mån kan angivande av "från Sankeys sånger" avse någon av de 1200 sånger han publicerade i USA i olika publikationer som samlingar eller särtryck. I andra fall kan avses de svenskspråkiga översättningar som publicerades av olika personer, framför allt följande häften och böcker: