Rotatorkuffen eller rotationskapseln är en muskelgrupp som består av fyra skelettmuskler som ingår i övre extremitetens muskulatur och som stabiliserar axelleden.

10. Rotatorkuff: 11. M. supraspinatus, 12. M. subscapularis, 13. M. infraspinatus, 14. M. teres minor

Alla rotatorkuffens fyra muskler har sina ursprung på skulderbladet (scapula) och sina fästen vid överarmsbenets laterala tuberkler (tuberculum majus humeri, tuberculum minus humeri).

Tillsammans håller musklerna överarmsbenets huvud (caput humeri) tryckt mot skulderbladets ledpanna (fossa glenoidalis). Rotatorkuffens stabiliserande funktion gör att den därför kallas axelns aktiva ligament.

Rotatorkuffens muskler
Muskel Ursprung
(på skulderbladet)
Fäste
(på överarmsbenet)
Funktion Innervation
M. supraspinatus Fossa supraspinata Tuberculum majus humeri Abduktion Nervus suprascapularis
M. infraspinatus Fossa infraspinata Tuberculum majus humeri Utåtrotation Nervus suprascapularis
M. teres minor Margo lateralis scapulae Tuberculum majus humeri Utåtrotation Nervus axillaris
M. subscapularis Fossa subscapularis Tuberculum minus humeri Inåtrotation Nervus subscapularis superior och nervus subscapularis inferior

Se även

redigera