Caput humeri (latin:, "överarmsbenets huvud") är överarmsbenets övre, proximala ledhuvud som tillsammans med skulderbladets (scapula) ledpanna cavitas glenoidalis bildar axelleden (art. humeri).

Vänster överarmsben sett framifrån.
Illustration: Gray's Anatomi, 1918.

Caput humeri är riktat uppåt, medialt och något bakåt och har formen av ett halvklot. Caput humeri avgränsas av en skåra kallad collum anatomicum som är bredast nedanför ledhuvudet men syns tydligt som en smal fåra mellan caput humeri och överarmsbenets två laterala tuberkler tuberculum majus och tuberculum minus.

Caput humeri omges helt av axelledens ledkapsel.

Referenser

redigera
  • Anatomisk atlas, Michael Budowick, Jan G. Bjålie, Bent Rolstad, Kari C. Toverud, Liber, ISBN 91-47-00091-0
  • Rörelseapparatens anatomi, Finn Bojsen-Møller, Liber, ISBN 91-47-04884-0

Se även

redigera