Margo lateralis scapulae är det latinska namnet på skulderbladets laterala kant.

Vänster skulderblad sett bakifrån (dorsalt). Den laterala kanten syns till vänster i bilden.

Margo lateralis är skulderbladets tjockaste kant. Den sträcker sig från överarmsbenets (humerus) ledskål (cavitas glenoidalis) diagonalt, bakåt och nedåt till skulderbladets nedre vinkel (angulus inferior scapulae).

M triceps brachii har sitt ursprung i kantens översta del, m. subscapularis i dess mitt och vid den nedersta tredjedelen fäster delar av m. teres major på insidan och m. subscapularis på den yttre.

Se ävenRedigera