Rolf Pipping

finländsk filolog

Hugo Rudolf "Rolf" Pipping, född 1 juni 1889 i Kiel, Tyskland, död 7 december 1963 i Helsingfors, var en finlandssvensk språkvetare.

Pipping blev filosofie doktor 1919 samt var professor i filologi och svenska språket vid Åbo Akademi 1928–1956 och rektor där 1936–1942.[1]

Rolf Pipping var son till professor i svenska språket Knut Hugo Pipping och Anna Constance Westermark, gift den 12 december 1918 i Stockholm med Estrid Augusta Constance Jägerskiöld, dotter till zoologen Leonard Jägerskiöld. Han var far till Ulla Ehrenkrona (1919-2016), Knut Gunnar Pipping (1920–1997), Olof Runar Pipping (1923–1944) och Gunnar Hugo Leonard Pipping (1927–2015).

I sin filologiska forskning har Pipping bland annat ederat och publicerat studier kring Erikskrönikan. Han är även känd för att år 1912 ha myntat begreppet finlandssvensk. Tidsandan var i början på 1910-talet sådan att den svenskspråkiga befolkningen i Finland kände starkt behov [2] av att på ett adekvat sätt benämna sig själva. En namntävling utlystes i tidningen Studentbladet och Rolf Pippings förslag finlandssvensk vann allmänt bifall. Vidare räknas också till Rolf Pippings förtjänst att ha 1938 myntat begreppet sakprosa[3].

Pipping utnämndes 1954 till hedersdoktor vid Göteborgs universitet.[4]

Bibliografi i urvalRedigera

Forskning rörande ErikskrönikanRedigera

 • Erikskrönikans ordskatt enligt texten i Cod. Holm. D 2. Doktorsavhandling, Åbo 1919.
 • Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D.2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter. Stockholm 1921. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter, 47 (= häfte 158.)
  • Nytryck med tillägg: Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, häfte 231, band 68. Uppsala 1963.
 • Kommentar till Erikskrönikan. Helsingfors 1926. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland.)

Forskning rörande fornsvenska lagtexterRedigera

 • Strödda anteckningar till de fornsvenska lagarna 1931.
 • "Anteckningar till Västgötalagen" Arkiv för nordisk filologi 35, 1948, s.1–100.
 • Fsv. flokker såsom lagterm ; Ordspråksstudier. 2:3 A 1962.
 • Västgötalagens stadgande om svearna och konungavalet.

ÖvrigtRedigera

 • Huru man inte bör skrifva. Helsingfors 1920.
 • 1922Uttrycksbehov och stilarter
 • Oskar Fredrik Hultman Efterlämnade skrifter. 1, Behandlingen av palatalt - r i fornsvenskan (medförfattare) 1931.
 • Oskar Fredrik Hultman Efterlämnade skrifter. 2, Föreläsningar över de östsvenska dialekterna (medförfattare) 1939.
 • Potenserande genitiv. Helsingfors 1937.
 • Språk och stil. Åbo 1940. Andra upplagan, Stockholm 1964.
 • 1940En genusuppgift hos M.O. Wexionius-Gyldenstolpe
 • Om några grundtankar i Ferdinand de Saussures föreläsningar över allmän språkvetenskap. Lund 1946.
 • 1949Hyllningsskrift till Rolf Pipping : 1 juni 1949 (medförfattare)
 • 1953Namnen Grab, Grabbe och Grabbacka i Karis
 • 1960Ordspråksstudier. 2:2 ; Innehållsförteckning till Studier i nordisk filologi bd 1-50(1910-1960)
 • 1963 – Ordspråksstudier. 2:3 B, C
 • Utg.-år okänt – Fsv. torsbelgbune

Förkortningar

 1. Fsv.= fornsvenska

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Pipping, Rolf i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0
 2. ^ D-Uppsats (sid 26), Lunds universitet[död länk]
 3. ^ Rolf Pipping: "Språk och stil." Finsk tidskrift 10, 1938, 202-214 och 267-276, särskilt s. 272.
 4. ^ Olsson, Claes-Olof (2007). Hedersdoktorer vid Göteborgs universitet under 100 år: 1907-2007. Göteborg: Göteborgs universitet. sid. 39. Libris länk. ISBN 9789173603546 

KällorRedigera