Vandaforsbanan
Unknown BSicon "exLSTR"
Till Dickursby
Unknown BSicon "KBHFxa"
14,9 Vandaforsen
Station on track
14,0 Mårtendal
Station on track
13,2 Klippsta
Station on track
12,1 Myrbacka
Unknown BSicon "tSTRa"
Unknown BSicon "tBHF"
10,8 Malmgård
Unknown BSicon "tSTRe"
Unknown BSicon "hKRZWae"
Rutiån
Station on track
9,3 Gamlas
Unknown BSicon "SKRZ-Ao"
Ring I
Station on track
8,0 Norra Haga
Enter and exit short tunnel
Unknown BSicon "LSTRq" Unknown BSicon "ABZg+r"
Till Alberga
Station on track
6,4 Hoplax
Track change
4,6 Stenhagen ► Till Åbo
Station on track
4,4 Ilmala
Unknown BSicon "vSHI1+l-STR+l" Unknown BSicon "LSTRq"
Till Riihimäki
Unknown BSicon "vBHF"
3,2 Böle
Unknown BSicon "SPLe"
End station
0,1 Helsingfors

Vandaforsbanan (finska: Vantaankosken rata), även kallad Mårtensdalsbanan (finska: Martinlaakson rata), är en närtågsbana mellan Helsingfors centralstation och Vandaforsen, och var även en godstågbana före rivningen av industrispåret i Mårtensdal under 1990-talet. Banan delar sträcka med Kustbanan från Helsingfors central till Hoplax där den avviker norrut. Längs med banan ligger Malmgårds järnvägsstation, som länge var den enda finska (exklusive metrostationer) belägen i tunnel.

Banan byggdes år 1975 till Mårtensdal till en kostnad av 110 miljoner mark, och var till en början tänkt att bli en del av en planerad metrolinje i nord-sydlig riktning som dock hittills inte börjat byggas. År 1991 förlängdes banan till Vandaforsen. Ytterligare en förlängning österut via Vanda flygplats till Sandkulla, kallad Ringbanan, öppnades den 1 juli 2015, och trafikeras numera av närtågslinjerna P i medurs riktning (Helsingfors–Flygplatsen–Sandkulla–Helsingfors) och I i moturs riktning.

Externa länkar

redigera