Vandaforsbanan
Unknown BSicon "exLSTR"
Till Dickursby
Unknown BSicon "KBHFxa"
14,9 Vandaforsen
Station on track
14,0 Mårtendal
Station on track
13,2 Klippsta
Station on track
12,1 Myrbacka
Unknown BSicon "tSTRa"
Unknown BSicon "tBHF"
10,8 Malmgård
Unknown BSicon "tSTRe"
Unknown BSicon "hKRZWae"
Rutiån
Station on track
9,3 Gamlas
Unknown BSicon "SKRZ-Ao"
Ring I
Station on track
8,0 Norra Haga
Enter and exit short tunnel
Unknown BSicon "LSTRq" Unknown BSicon "ABZg+r"
Till Alberga
Station on track
6,4 Hoplax
Track change
4,6 Stenhagen ► Till Åbo
Station on track
4,4 Ilmala
Unknown BSicon "vSHI1+l-STR+l" Unknown BSicon "LSTRq"
Till Riihimäki
Unknown BSicon "vBHF"
3,2 Böle
Unknown BSicon "SPLe"
End station
0,1 Helsingfors

Vandaforsbanan (finska Vantaankosken rata), kallas även Mårtensdalsbanan (finska Martinlaakson rata), är en bansträckning mellan Helsingfors och Vandaforsen. Banan följer Kustbanan Åbo-Helsingfors ända till Hoplax järnvägsstation därifrån den viker av norrut. Banan betjänar numera endast huvudstadsregionens närtrafik, sedan industrispåret i Mårtensdal rivits på 1990-talet. Här finns även Malmgårds tunnelstation, den enda järnvägsstationen som befinner sig i en tunnel i Finland.

Järnvägen byggdes år 1975 till Mårtensdal och var till en början tänkt att bli en del av Helsingfors metronätverk. Den kostade 110 miljoner mark. Tunneln från Hoplax söderut till metron har dock aldrig byggts. År 1991 förlängdes banan till Vandaforsen.

En förlängning av Vandaforsbanan österut via Helsingfors-Vanda flygplats öppnades den 1 juli 2015. Denna förlängning kallas Ringbanan.

Externa länkarRedigera