Registrator

en person med uppgift att ta emot och registrera inkommande och utgående handlingar

En registrator är en person vid en myndighet, institution eller företag med uppgift att ta emot och registrera inkommande och utgående handlingar, oftast i ett diarium, samt att anteckna vidtagna åtgärder. Uppgiften kan även omfatta att ge upplysningar och att vårda arkiv.[1]

ReferenserRedigera