Ej att förväxla med Mellansverige.

Mittsverige eller Mittsverigeregionen är en informell region bestående av länen kring Sveriges geografiska mittpunkt. Oftast ingår åtminstone Västernorrlands län eller Jämtlands län, som framgår av exemplen nedan.

Det relaterade begreppet Mellannorrland kan definieras, exempelvis inom arkeologi, som landskapen Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Jämtland.[1] Se Mellannorrland under järnåldern. Mittsverige innefattar vanligen det statistiska riksområdet Mellersta Norrland (dvs Västernorrlands län och Jämtlands län), och beroende på definition ibland även riksområdet Norra Mellansverige (Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län). Mittsverige är en delmängd i eller starkt överlappande med södra Norrland, vilket av SMHI[2] definieras som synonymt med nedre Norrland.

Region Mitt är ett begrepp som har förekommit i en rad organisationers regionala indelning, där "Mitt" ibland har avsett Mittsverige. Exempelvis använder Trafikverket Region Mitt som ett organisatoriskt begrepp för området som består av Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. På senare år, främst sedan 2012, har emellertid allt fer myndigheter i sina distriktsorganisationer kommit att använda "Region Mitt" om Mellansverige, det vill säga Mälardalen och Bergslagen. Se exempel nedan.

Region MittSverige – förslag till regionbildningRedigera

Region MittSverige var ett förslag till regionbildning, som Jämtlands läns landsting samt Ånge kommun och Sundsvalls kommun år 2009 ansökte om att tillhöra, och Härnösands kommun en tid också ville tillhöra.[3] Emellertid ville övriga kommuner i Västernorrland istället tillhöra en stor Umeåcentrerad Norrlandsregion, med eller utan Jämtland.[4] Därmed drog sig 2012 flera partier även i Jämtland och Sundsvall ur förslaget, och majoritet gick inte att uppnå för förslaget i Västernorrlands läns landsting.[5][6] Bakgrunden är att den statliga ansvarskommittén år 2007 föreslog att det skulle bildas en stor Umeåcentrerad Norrlandsregion, där både Jämtlands län och Västernorrlands skulle ingå. Landstinget i Jämtlands län kallar sig Region Jämtland Härjedalen sedan 2015.

Historisk länsindelningRedigera

 
Hudiksvalls län (blått) och Härnösands län (gult) bildades 1644, i samband med erövringen av landskapen Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna från Norge. De båda länen sammanslogs 1654 till Västernorrlands län (både gult och blått), som 1762 delades i Gävleborgs län (blått) och Västernorrlands län (gult). Jämtland och Härjedalen förenades i ett eget län, Jämtlands län, 1810. Dagens länsgränser kan ses i rött.

För regionens historiska länsindelning, se illustrationen.

Exempel på användning av begreppet Mitt/MittsverigeRedigera

I följande användningsexempel avser "Mitt" län vid Sveriges geografiska mittpunkt:

I följande exempel avser Region Mitt istället Mellansverige:

FotnoterRedigera

 1. ^ Per H. Ramqvist (2001), Utbytessystem under det första årtusendet e.Kr.: idéer utgående från tre mellannorrländska älvar
 2. ^ SMHI:s indelning av Sverige i 19 distrikt Arkiverad 26 maj 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ Härnösand vill höra till region Mitt, Mittnytt 2011-05-30.
 4. ^ Fortsatt splittring i regionfrågan, SVT Mittnytt 2009-04-24
 5. ^ M hoppar av regionsamarbete Mittnytt 2012-01-23.
 6. ^ Nådastöden för Mittsverige, Mittnytt 2012-01-24.
 7. ^ Arbetsmiljöverkets regionkontor, version från 2017-07-05
 8. ^ https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Organisation/Regioner-och-marknadsomraden.html
 9. ^ https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/militarregioner/
 10. ^ Polisregioner Arkiverad 7 oktober 2013 hämtat från the Wayback Machine., sid 6.
 11. ^ Kriminalvårdens organisation 2012 Arkiverad 7 oktober 2013 hämtat från the Wayback Machine., accessdatum 2013-10-05
 12. ^ https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/skogsskador/skogsskaderapport-2017-region-mitt.pdf
 13. ^ Polisens regionbildning från 2015 Arkiverad 7 oktober 2013 hämtat från the Wayback Machine., accessdatum 2013-10-05