Öppna huvudmenyn

Konseljpresident är titeln för regeringschefen i vissa länder, till exempel Italiens konseljpresident (presidente del consiglio).

Tidigare har titeln även använts i Frankrike 1876–1959 (président du conseil) och i Danmark 1854–1918 (konseilspræsident). I Danmark används från 1918 istället titeln statsminister. USA's president har liknande befogenheter och skyldigheter. I Frankrike, som ofta anses ha en "stark president" är det dock sedan de Gaulles införande av dagens franska konstitution 1959, den s.k. Femte republiken, premiärministern som bildar regering och är chef för denna.

Konselj är ett annat ord för regeringssammanträde i Sverige.