Storvesir (ibland även storvisir) var historiskt den främste bland vesirerna, härskarens rådgivare, och därmed den högsta ämbetsposten i flera muslimska riken, framför allt i Osmanska riket, där storvesiren var den ungefärliga motsvarigheten till en premiärminister, om än stundom med betydlig makt såsom sultanens ställföreträdare; titeln avskaffades i det moderna Turkiet i samband med avskaffandet av sultanämbetet år 1922.

Målning föreställande storvesiren, av Jean-Baptiste van Mour.