Flottiljförvaltare (förkortning: fljförv) är den högsta specialistofficersgraden inom svenska flottan och flygvapnet. Graden infördes 1 januari 2009 och placeras under OR-9 (NATO-nivån "Other Ranks").

Motsvarigheten i armén och amfibiekåren är regementsförvaltare.

FlottiljförvaltareRedigera

Graden infördes den 1 januari 2009 som den högsta specialistofficersgraden i flottan och flygvapnet, över förvaltare. Tjänsteställningsmässigt är graden placerad mellan örlogskapten och kommendörkapten i flottan och mellan major och överstelöjtnant i flygvapnet.

Flottiljförvaltare översätts i flygvapnet till Regimental Sergeant Major på engelska. I flottan översätts flottiljförvaltare till ”Master Chief Petty Officer”.

GradbeteckningRedigera

I flottan och flygvapnet används fyra stycken 8 mm guldgaloner, i flottan under ett ankare och i flygvapnet mellan ett flygemblem och en stjärnknapp.

Gradbeteckning på ärmRedigera

I flottan bärs gradbeteckning på ärm på innerkavaj m/48 och mässdräkt. I flygvapnet bärs gradbeteckning på ärm endast på mässdräkten.

Gradbeteckning på huvudbonadRedigera

Mössmärke för specialistofficer bärs av flottiljförvaltare i flottan.

Internationella jämförelserRedigera

Graden är inplacerad i NATO-nivån OR-9, vilket motsvarar följande grader nedan i olika länders försvarsmakter.

OR-9 Land/Försvarsmakt Grad Gradbeteckning
  USA:s flotta Master Chief Petty Officer  
  Brittiska flottan Warrant Officer Class 1  
  Tysklands flotta Stabsoberbootsmann  
  Frankrikes flotta Major  
  USA:s flygvapen Chief Master Sergeant  
  Brittiska flygvapnet Warrant Officer  
  Tysklands flygvapen Oberstabsfeldwebel  

Se ävenRedigera