RAKEL

System för radiokommunikation
Se även Rakel (olika betydelser).

RAKEL (akronym för RAdioKommunikation för Effektiv Ledning) är ett system för radiokommunikation för säkerhetsorganisationerna och Räddningstjänsten i Sverige, främst polis, tullen, försvarsmakten, räddningstjänst, ambulansverksamhet, Kriminalvården, SOS-alarmering (RAPS) och kommunal/statlig krisberedskap.

En RAKEL-enhet i en polisbil (den ljusgrå enheten märkt Sepura)
RAKEL-enheten syns under "Biljettmaskinen" och luren på instrumentbrädan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för driften av RAKEL, som togs i drift mellan 2006 och 2010.

BeskrivningRedigera

RAKEL använder sig av TETRA-standard som är framtagen för denna typ av tillämpning av European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Systemet är digitalt och sändningarna kan krypteras för att avlyssning då inte ska vara möjlig. Det finns två typer av användarterminaler, den ena sitter i olika fordon (mobilterminal) den andra är handburen och ser ut som en mobiltelefon och används ungefär likadant. Användarna delas in i olika samtalsgrupper och varje terminal kan vara med i flera samtalsgrupper samtidigt. Inom samtalsgrupperna hörs det man sänder ut av alla i samtalsgruppen. Man är inte begränsad geografiskt, utan en samtalsgrupp kan vara spridd över hela Sverige om man så vill. Man kan också koppla upp samtal, individanrop mellan två specifika terminaler (då de är tilldelade ett unikt nummer) för att kunna föra personsamtal utan att alla hör. Terminalerna kan också fungera, utan kontakt med basstationer, i så kallad direkt-mod (DMO). Då minskar räckvidden och mängden finesser minskar också. Vissa terminaler kan även agera som repeater (RMO) för DMO och utöka räckvidden i ett DMO-nät. Även funktionen gateway (GMO) finns där en station länkar en samtalsgrupp i rakelnätet ut på en samtalsgrupp i DMO. Man kan även kommunicera med användare i det vanliga telefon- och mobilnätet, förutsatt att den organisation man tillhör har valt den funktionen. Terminalerna kan positionsbestämmas då samtliga rakelmobiler har inbyggd GPS, positionering kan även göras via den basstation man är ansluten mot.

I Norge, Finland och Danmark används system som bygger på Tetrateknik och det finns tekniska lösningar idag för att möjliggöra kommunikation mellan Rakel och Tetrasystemen i våra grannländer. Arbetet med att koppla samman det svenska och norska systemet var färdigt i slutet av år 2016.[1]

Rakel täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta, undantaget fjällvärlden.[2] Systemet är byggt och planerat för att klara svåra väderförhållanden och elavbrott. Till exempel används dubbla förbindelser på de flesta ställen och målet är att basstationerna ska ha reservkraft för sju dagars elavbrott.

HistorikRedigera

Sveriges riksdag beslutade 2003 om utbyggnad, finansiering och införande av Rakel. Ett gemensamt radiokommunikationssystem skulle ersätta fler än 200 olika analoga system för att stärka medborgarnas trygghet. 2007 trädde ett regeringsbeslut i kraft som innebar att fler aktörer än skydds- och säkerhetsmyndigheter kunde nyttja Rakel, till exempel kommunernas förvaltningar och elbolag.

I december 2010 var Rakel färdigbyggt i hela landet. Utbyggnaden hade då genomförts under fem års tid, i sju etapper från söder till norr.

År 2014 pågår utbyggnad av AGA (Air-Ground-Air), basstationer avsedda för flygburen rakelkommunikation.

Årsskiftet 2013/2014 fanns ca 50 000 användare och 460 organisationer med i RAKEL.

År 2021 är cirka 600 organisationer med i RAKEL. Tillsammans är antalet aktiva abonnemang cirka 82 000 st [3].

RAKEL G2Redigera

I Juni 2020 tilldelades MSB två regeringsuppdrag för att framtidssäkra och uppfylla användarorganisationernas krav på bland annat dataöverföring[4].

Tidsplan RAKEL G2[5]
År Aktivitet
2021
 • Planering och förberedelser
 • Metodutveckling
 • Regeringsbeslut med uppdrag till myndigheter
 • Utveckling av tjänster och produkter
2022
 • Driftsättning av RAKEL G2 steg 1
 • Driftsättning av RAKEL G2 testmiljö
 • Etablering av organisation och processer
 • Upphandling av system och access till radionät
2023 Utbyggnad av RAKEL G2 påbörjas
2024
 • Fortsatt utbyggnad och stegvis driftsättning
 • Pilottest av verksamhetskritiska funktioner
2025 Regionvis driftsättning av RAKEL G2
2026 Regionvis driftsättning av RAKEL G2
2027 Regionvis driftsättning av RAKEL G2
2028 Inga användare kvar i RAKEL TETRA

RAKEL G2 steg 1Redigera

På grund av ökade krav på säker och redundant dataöverföring från användarorganisationer i RAKEL-nätet kommer MSB tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation med modern infrastruktur. Systemet kommer att bygga på 3GPP-standard och tillhandahålls parallellt med dagens TETRA-nät. Tjänsten kommer att tillhandahållas senast September 2022 [6].

RAKEL G2 utredningsuppdragRedigera

Dagens TETRA-baserade nät beräknas att nå EoL och avvecklas 2027/2028. MSB föreslår att nätet skall ersättas med ett nytt 3GPP-baserat nät som täcker in användarorganisationernas krav på tal och datakommunikation. Exempelvis skall RAKEL G2 ha kapacitet för att överföra patientdata mellan ambulans och sjukhus, överföra realtidsvideo från kroppsburna kameror hos polisen samt överföra strömmande video från exempelvis drönare vid räddningstjänstinsatser [5].

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Sverige och Norge kopplar ihop sina radiosystem”. Ny teknik. 16 december 2016. https://www.nyteknik.se/digitalisering/sverige-och-norge-kopplar-ihop-sina-radiosystem-6812799. Läst 30 september 2020. 
 2. ^ Täckning i Rakel Arkiverad 1 februari 2019 hämtat från the Wayback Machine., MSB 2019-01-31
 3. ^ ”Om Rakel”. www.msb.se. https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/rakel/om-rakel/. Läst 5 maj 2021. 
 4. ^ ”Regeringsuppdrag om nästa generations Rakel (Rakel G2)”. www.msb.se. https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/rakel/regeringsuppdrag-om-nasta-generations-rakel/. Läst 5 maj 2021. 
 5. ^ [a b] ”Redovisning av uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses”. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 12 mars 2021. https://www.msb.se/contentassets/7eb3edbfbaee478dbdf08c54157da6f1/slutredovisning-ru-ju2020-02485-ssk.pdf. Läst 5 maj 2021. 
 6. ^ ”Rakel G2 steg 1”. www.msb.se. https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/rakel/regeringsuppdrag-om-nasta-generations-rakel/rakel-g2-steg-1/. Läst 5 maj 2021. 

Tryckta källorRedigera

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (§ 16)"

Externa länkarRedigera