Öppna huvudmenyn
Mobiltelefoner från 1990-talet och 2000-talets första decennium.

En mobiltelefon är telefonen som används i ett mobiltelefonisystem. Den motsvarar tekniskt en radiotelefon, men istället för att telefonerna skulle vara i radioförbindelse med varandra håller de kontakt med basstationer, som i sin tur är anslutna till det fasta publika telefonnätet. På så sätt kan en mobiltelefon användas som traditionella telefoner. Mobiltelefoner använder digitalteknik för kontakten med basstationen, och kan därför fungera som en dator, och kan då överföra data utöver själva samtalet (SMS, videosamtal etc.).

Se ävenRedigera