Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (engelska: Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, EPSCO), även känt som sysselsättningsrådet, socialpolitikrådet, hälso- och sjukvårdsrådet eller konsumentrådet och formellt rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), är en av konstellationerna inom Europeiska unionens råd med ansvar för att lagstifta och fatta andra beslut som rör unionens sysselsättnings- och socialpolitik, hälso- och sjukvårdspolitik samt konsument- och jämställdhetspolitik.[1] Det sammanträder ungefär fyra gånger om året och består vanligtvis av medlemsstaternas arbetsmarknads-, socialförsäkrings-, social-, hälso-, konsument- eller jämställdhetsministrar.[2] Europeiska kommissionen företräds av olika kommissionsledamöter beroende på vilken sakfråga som diskuteras.

Ordförande är den rådsmedlem som företräder den medlemsstat som utövar det halvårsvisa roterande ordförandeskapet i rådet.[3]

Konstellationen lagstiftar normalt i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Arbetet inom rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor bereds av Ständiga representanternas kommitté (Coreper).

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.