Europeiska unionens socialpolitik syftar till att främja sysselsättningen och att förbättra levnads- och arbetsvillkoren inom Europeiska unionen. Unionen har befogenhet att bland annat vidta åtgärder för förbättringar för skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet, arbetsvillkor, social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna, jämställdhet och bekämpning av social utslagning.[1]

Socialpolitiken är ett av unionens befogenhetsområden inom vilket den har delad befogenhet med medlemsstaterna. Den gemensamma socialpolitiken inleddes genom Romfördraget, som trädde i kraft den 1 januari 1958.

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.