Rättssystem, eller rättsordning, är det system av rättsliga normer som är gällande vid viss tid på viss plats.[1] Man talar bland annat om det svenska rättssystemet. Det finns tre större rättssystem i världen idag: kontinentaleuropeisk rätt, angloamerikansk rätt och religiösa rättssystem.

De stora rättssystemens spridning i världen. Blått betecknar länder med civil law (kontinentaleuropeisk rätt), rött länder med common law (angloamerikansk rätt), grönt länder med religiöst rättssystem och orange länder med blandat rättssystem.

Kontinentaleuropeisk rätt

redigera
Huvudartikel: Civil law

Sveriges rättssystem

redigera

De böcker och andra dokument som innehåller dessa normer kallas rättskällor. De viktigaste rättskällorna i Sverige är:

  1. lagar,
  2. rättspraxis, dvs. hur domstolar och myndigheter faktiskt har uttolkat de rättsliga normerna,
  3. förarbeten, i synnerhet vad departementschefen uttalat i den proposition som lämnats till riksdagen inför antagandet av en lag,
  4. doktrin, dvs. rättsvetenskapliga författares tolkningar av normerna.

Angloamerikansk rätt

redigera
Huvudartikel: Common law

Religiösa rättssystem

redigera

Pluralistiska system

redigera

Se även

redigera

Källor

redigera