Psykologisk manipulation

ett slags social influens med målsättningen att ändra kognitionen eller beteendet hos andra genom dolda eller bedrägliga metoder eller med övergrepp

Psykologisk manipulation är ett slags social influens med målsättningen att ändra kognitionen eller beteendet hos andra genom dolda eller bedrägliga metoder eller med hot/tvång. Eftersom förfarandet gynnar den som manipulerar, ofta på den andres bekostnad, uppfattas sådana behandlingar vara maktmissbruk, exploaterande, lögnaktiga och falska. Manipulation är ett tydligt tecken en psykisk variation hos någon som lider av en antisocial personlighetsstörning.

En sensationaliserad skildring av Boston Massacre (5 mars 1770): Sådana bilder användes för att föda missnöje och främja enighet bland de amerikanska kolonisterna mot den brittiska kronan före amerikanska självständighetskriget.

Se ävenRedigera

Vidare läsningRedigera

  • Järvå, H. & Dahlgren, P. M. (2013). Påverkan och manipulation. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07674-4