Hjärntvätt

handling som syftar till att förändra en människas personlighet och beteende

Hjärntvätt är ett sociologiskt begrepp för en handling som syftar till att förändra en människas personlighet och beteende, eller att genom manipulation framkalla en alternation (dvs förändrad verklighetsuppfattning) hos någon. Begreppet uppstod under Koreakriget. Ordet hjärntvätt används ofta synonymt med tankekontroll, men begreppen skiljer sig åt något. Det senare ordet har innebörden att den utsatte medverkar frivilligt, som till exempel en medlem i en sekt eller ett företag som bedriver nätverksförsäljning.

En satirisk skildring av hjärntvätt

Journalisten Edgar Hunter myntade ordet hjärntvätt år 1951 för att beskriva hur amerikanska soldater i fångenskap bytte sida och bekände påhittade krigsbrott. Psykologer och psykiatriker som Margaret Singer, Robert Lifton, Louis West och Edgar Schein studerade detta.

Det finns inga egentliga bevis för att hjärntvätt fungerar. USA försökte själva utveckla ett hjärntvättningsprogram med Project MKUltra under nästan tjugo år utan att lyckas. I efterhand har man konstaterat att de förment hjärntvättade amerikanska krigsfångarna efter frisläppandet tog tillbaka sina bekännelser och att deras tidigare uttalanden med all säkerhet hade tvingats fram genom de inhumana förhållanden de hade utsatts för i lägren. Som konspirationsteori har hjärntvättande dock levt vidare i många sammanhang, till exempel i spelfilmen The Manchurian Candidate.

Robert J LiftonRedigera

Lifton beskriver i boken "Thought Reform and the Psychology of Totalism" 8 gemensamma faktorer för hur hjärntvätt kan gå till:

 1. Kontroll av miljön
 2. Mystisk manipulation
 3. Krav på renhet
 4. Bekännelser
 5. Helig vetenskap
 6. Laddat språk
 7. Doktrin över person
 8. Existensuppdelning

Margaret SingerRedigera

Singer beskriver i sin bok "Cults in Our Midst" (1995, ny upplaga 2003) sina 6 kriterier för "thought reform" (tankereform):

 1. Hålla en person ovetande om vad som pågår och vad som händer.
 2. Kontrollera en persons tid och om möjligt dennes fysiska miljö.
 3. Skapa en känsla av maktlöshet, hemlig rädsla och beroende.
 4. Undertryck mycket av personens gamla beteende och attityd.
 5. Ingjuta nya beteenden och attityd.
 6. Föra fram ett slutet system av logik, inte tillåta kritik.

Kurt LewinRedigera

Lewin beskriver i Edgar Scheins bok "Coersive Persuasion" hur denna förändring av amerikanska krigsfångar i Korea gick till i tre steg:

 1. "Unfreezing" = skaka om, desorientera, bryta ner referensramar -
 2. "Changing" = förändra till ny identitet
 3. "Refreezing" = befästa den nya identiteten


Term, upphovsman och årtalRedigera

Det finns många olika termer för "thought reform" enligt Margaret Singers lista ur boken "Cults in Our Midst":

 • Thought struggle (Mao Tse-tung, 1929)
 • Brainwashing (Hunter, 1951)
 • Thought reform (Lifton, 1956)
 • DDD-syndrom - Debility, Dependency and Dread (Farber, Harlow och West 1957)
 • Coersive Pesuasion (Schein, 1961)
 • Mind control (oklart, ca 1980)
 • Systematic manipulation of psychological and social influence (Singer, 1982)
 • Coordinated Programs of coersive influence and behavioral control (Ofshe och Singer, 1986)
 • Exploitative persuasion (Singer och Addis, 1992)

Jämförelse mellan de olika modellernaRedigera

Margaret Singer har gjort en modell för hur hennes, Liftons och Lewins/Scheins beskrivningar av hjärntvätt förhåller sig till varandra.

Singer Lifton Schein / Lewin
1. Hålla en person ovetande om vad som pågår och vad som händer.   1. Tina upp ( Unfreezing)
2. Kontrollera en persons tid och om möjligt dennes fysiska miljö.

3. Skapa en känsla av maktlöshet, hemlig rädsla och beroende.
4. Undertrycka mycket av personens gamla beteende och attityd.

1. Kontroll av miljön

2. Mystisk manipulation
3. Krav på renhet
4. Bekännelser

5. Ingjuta nya beteenden och attityd. 5. Helig vetenskap

6. Laddat språk

2. Förändra
6. Föra fram ett slutet system av logik, inte tillåta kritik. 7. Doktrin över person

8. Existensuppdelning

3. Frysa ner ( Refreezing)

Steven HassanRedigera

Hassan beskriver i sin avhandling "The BITE Model of Authoritarian Control: Undue Influence, Thought Reform, Brainwashing, Mind Control, Trafficking and the Law" en modell för att identifiera oetiska och destruktiva grupper och relationer, BITE-modellen (Behaviour, Information, Thoughts and Emotions). Modellen innefattar kontroll av:

 1. Beteende
 2. Information
 3. Tankar
 4. Känslor

Se ävenRedigera