Prehospitalt arbete är sjukvård som utförs mellan tidpunkten för vårdbehovets uppkomst och ankomsten till sjukvårdsinrättning, till exempel ambulanssjukvård eller akutsjukvård på olycksplats.

IVPARedigera

IVPA (I väntan på ambulans) är en form av prehospitalt arbete som utförs av räddningstjänsten i många kommuner, när det kan dröja innan en ambulans kan vara på plats.

IVPA är mycket omdiskuterat bland annat därför att innan räddningstjänsten får utföra denna typ av sjukvård så krävs utbildning. Räddningstjänsten har i sin utbildning vad som vanligtvis kallas sjukvårdutbildning. Socialstyrelsen anser inte att det får kallas sjukvårdutbildning. Utbildningen är därför att betraktas som Första hjälpen-utbildning.

Första insatsen och prehospital akutsjukvårdRedigera

Räddningstjänstens insatser innan ambulansen anländer kallas i Finland för första insatsen. De som sköter första insatsen är för ändamålet utbildad personal som inte är anställd inom vårdsektorn, antingen i enheter enkom för första insatsen eller till exempel vid brandkår, polis eller sjöräddning. I praktiken är enheter för första insatsen ofta från frivilliga brandkåren, då verksamhetsområdet för sådana ofta inte har snabb tillgång till ambulans.

Prehospital akutsjukvård avser professionell livräddande vård eller professionell vård för att hindra att skador förvärras, given på olycksplatsen eller i hemmet. Vanligen ges vården av ambulanspersonal eller av enhet för första insatsen.

Begreppen som används i Finland skiljer sig från dem i Sverige; "IVPA" anses inte avspegla den prehospitala akutsjukvård som ges i Finland.[1]

Hälso- och sjukvård vid evenemangRedigera

Hälso- och sjukvård vid evenemang och/eller sjukvårdsberedskap kan sägas vara en typ av prehospitalt arbete.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskriver i Säkerhetsguide för evenemang 2011[2] hur Hälso- och sjukvård vid evenemang i Sverige ska bedrivas.

Detta förekommer som samarbeten med landstingskommunal verksamhet, men inom området finns även olika privata aktörer.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Statsrådets svenska språknämnd informerar 2/2012.
  2. ^ ”Säkerhetsguide för evenemang 2011 (pdf)”. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Oktober 2013. https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf. Läst 4 juni 2017. 

Externa länkarRedigera