Akutsjukvård är den medicinska specialitet som innefattar akuta, oplanerade patienter med sjukdomar eller skador som kräver omedelbar vårdinsats i prehospitalt arbete, på akutmottagning och intensivvårdsavdelningar. Akutläkare och akutsjuksköterskor gör en första bedömning av patientens hälsotillstånd i triage. Bedömning av patienten görs utifrån rutiner för akut omhändertagande. Specialiteten omfattar medicinska, kirurgiska och ortopediska sjukdomar.

Pågående återupplivning

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Emergency medicine, 19 september 2016.