Ruuthska bruket

tidigare företag i Helsingborg

Ruuthska bruket, eller Ruuthska bruken, grundades i som första industriföretag i Helsingborg 1799 av Eric Ruuth. Denne privilegium att anlägga ”… Järngjuteri, fabrik af Saltglacerade käril och eldfast lera, med mera”. Fabrikerna skulle använda lera och kol från Eric Ruuths egendomar. Till hjälp att bygga upp företaget hade Ruuth Anders Polheimer, som också ledde driften till att börja med.

Ruuthska bruket
SäteSverige Helsingborg
HuvudkontorElektrogatan 20, Helsingborg
BranschJärngjuteri, lerkärlsfabrik
Historia
Grundat1799
GrundareEric Ruuth
EfterträdareAB Elektrokoppar

Lerkärlsfabriken tillverkade saltglaserat stengods, bland annat krukor, burkar, krus, te- och kaffekannor, tallrikar och sparbössor. Järngjuteriet gjorde från 1800 stekpannor, grytor, spisar, gjutjärnshällar och plogar. Under åren 1805–1808 tillverkade Ruuthska bruket också glasföremål.

År 1816 överlät Eric Ruuth efter ekonomiska bekymmer rörelsen till sina bröders svärsöner. Den drevs fram till 1840 under namnet Carl Claes & Eric Piper och Associerade. År 1840 köpte Johan August Dreilick gjuteriet och lerkärlsfabriken, men han måste av ekonomiska skäl sälja verksamheten 1869 till Helsingborgs Jern- & lerkärlsfabriksaktiebolag, med Petter Olsson som disponent. Denne förvärvade senare bruket och i det till Helsingborgs Mekaniska Verkstad omdöpta bruket tillverkades under några år lokomotiv. År 1918 döptes verkstadsföretaget om till Svenska Elektromekaniska Industri AB, medan lerkärlsfabriken avvecklades 1922.

Svenska Elektromekaniska Industri AB inriktade sig på motorer, generatorer, transformatorer och annan elektrisk utrustning. Det började också tillverka koppartråd, vilket ledde till bildandet av dotterbolaget AB Elektrokoppar 1928.

KällorRedigera