Tennessee Valley Authority främjade gödsling i södra USA under New Deal på 1930-talet.

Mineralgödsel, konstgödsel, handelsgödsel, konstgödning är gödsel framställt genom industriella processer. NPK är en typ av mineralgödsel som består av framförallt salter bestående av kväve (nitrat- och/eller ammoniumjoner) (N), fosfor (fosfatjoner) (P) och kalium (kaliumjoner) (K). Kvävet fixeras genom Haber–Bosch-processen till ammonium genom reaktion mellan vätgas och kvävgas under högt tryck och hög temperatur, och därifrån till nitrat genom Ostwald-metoden. Även nitrater i form av mineral (chilesalpeter) kan användas.